МВР

ОД Стара Загора

 

Отдел «Опазване на обществения ред и превенция»

Осъществява дейности по:

  опазване на обществения ред
  превенция на правонарушенията
  предотвратяване и участие в разкриването на престъпления,
  осигуравяне на безопасност н контрол на пътното движение


 

Структура

Сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция" 
Сектор "Пътна полиция"
Група “Контрол на общоопасните средства и частната охранителна дейност”