МВР

ОД Стара Загора

 

Сектор "Пътна полиция" - Стара Загора

адрес: гр.Стара Загора, ул."Промишлена" 2

За спешни повиквания - тел.112
автоматична тел. централа: (042) 602 805

 

Работно време на гишетата за граждани - от 08:30 до 16:15 часа

Приемно време на началник сектор "Пътна полиция" : четвъртък 14:00 - 16:00 ч.