МВР

ОД Стара Загора

 

Първо районно управление – Стара Загора

 

Обслужван район: от път І-5 и ул. “Хаджи Димитър Асенов” до границата с общини Нова Загора и Димитровград.

 


В град Стара Загора, западната граница на района преминава по алея  “Митрополит Панкратий” в парк “Аязмото” до ул. Августа Траяна” и ул. “Хаджи Димитър Асенов” от ул. “Августа Траяна” до жп.линия Бургас- Стара Загора. Южно от жп.линията, границата преминава по бул. “Патриарх Евтимий” до ул. “Радост”, а след нея включва и целия кв. “Кольо Ганчев” до околовръстния път. В обслужвания район влизат и кварталите “Зора”, “Самара” – І, ІІ и ІІІ, кв. “Кольо Ганчев” и “АПК”.

Извън областния град обслужва територията източно от път І-5 (Стара Загора - Димитровград), като обхваща община Опан (до границата с общ. Димитровград и Нова Загора), в т.ч. селата: Змейово, Дълбоки, Люляк, Колена, Хрищени, Оряховица, Подслон, Братя Кунчеви, Руманя, Калитиново, АТЗ-селище, Преславен, Горно Ботево, Плоска могила, Хан Аспарухово, Бенковски, Пшеничево, Могила, Малко Кадиево,  Загоре, Стрелец, Бъдеще, Опан, Ястребово, Средец, Тракия, Бял извор, Пъстрен, Кравино, Княжевско, Венец, Бяло поле, Столетово, Васил Левски, Бащино, НИИГО и летището.

 

 

 

 

Структура

За контакт