МВР

ОД Стара Загора

 

Районно управление – Раднево

Обслужва:
Град Раднево и 21  села, както и въглищно – енергиен комплекс  “Марица Изток”- включващ шест жизненоважни обекти на енергетиката - Рудниците 1, 2 и 3 и Тецове 1, 2 и 3, разположени на териториите на 3 общини Раднево, Гълъбово и Н.Загора.

 

Структура

За контакт