МВР

Академия на МВР

 

Акредитация

 

 

Акредитирани професионални направления

Професионално направление/специалност от регулираните професии

Срок на валидност на акредитацията

Оценка

Капацитет
по образователно-квалификационни степени

професионален бакалавър

бакалавър

магистър

общо

3.7.

Администрация и управление

03.09.2019 г.

8,40

 

480

160

640

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия

15.09.2023

   9,19

 

350

120

470

9.1.

Национална сигурност

02.07.2020 г.

9,08

 

1260

280

1540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Акредитирани докторски програми  

Наименование

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Психология на дейността

10.03.2022 г.

9,51

3.2 Психология

Административно право и административен процес 

23.07.2021 г.

 9,08 

3.6 Право

Наказателно право

23.06.2022 г.

9,23

3.6 Право

Наказателен процес

23.06.2022 г.

9,27

3.6 Право

Криминалистика

23.06.2022 г.

9,22

3.6 Право

Криминология

23.06.2022 г.

9,26

3.6 Право

Техника на безопасността на труда и противопожарна техника

15.09.2023 г.

9,22

5.7 Архитектура, строителство и геодезия

Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации

15.09.2023 г.

9,13 

5.7 Архитектура, строителство и геодезия

Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)

 10.03.2022 г. 

9,47

9.1 Национална сигурност