МВР

Академия на МВР

 

Нови насоки в програма „Еразъм+”

На 27 ноември 2014 г. в рамките на учебната година на АМВР се проведе информационна среща на тема: Нови насоки в програма „Еразъм+“.
Лектор беше д-р Красимира Василева, гл. експерт, сектор МС, Еразъм координатор. Присъстваха преподаватели и служители на академията.
Д-р Василева проследи развитието на програма „Еразъм“ в контекста на политиката на Европейския съюз в сферата на висшето образование. Тя изтъкна акцентите на четирите програмни периоди на ЕС и ролята на „Еразъм“ в изграждането на Европейското образователно пространство, въвеждането на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити и изпълнението на Лисабонската стратегия.
Лекторката подробно се спря на петото поколение образователна програма „Еразъм+“ 2014 - 2020, в която са включени и европейските цели на стратегията „Европа 2020“. Тя представи новата програма на Европейския съюз за образование и обучение, младеж и спорт, като запозна присъстващите с нейните основни цели и три ключови дейности. Обърна внимание на новите моменти в реализирането на Еразъм мобилности. Сподели и за натрупания опит на АМВР в Еразъм участия.
     Д-р Красимира Василева съобщи сроковете и разясни изискванията за кандидатстване за мобилности по програма „Еразъм+“ за следващата година.