МВР

Академия на МВР

 

Ръководство на факултет "Полиция"

 ДЕКАН комисар доц. д-р Иван Петров Видолов


DSC_0203

 

Роден на 24 декември 1973 г. в гр. Габрово

Образование:

1998 г. - Академия на МВР, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, бакалавър
2002 г. - Бургаски свободен университет, специалност „Право“, магистър
2007 г. - Доктор по право
2012 г. - Доцент

Професионален стаж:

1998 - 2005 г. - оперативен работник, разследващ полицай в ОДМВР - София
2005 - 2009 г. - асистент - главен асистент в катедра „Наказателноправни науки“ при факултет „Полиция“, АМВР
2009 - 2012 г. - Ръководител на катедра „Наказателноправни науки“ при факултет „Полиция“, АМВР
2012 - 2014 г. - Зам.-декан на факултет „Полиция“, АМВР
2014 г. - Декан на факултет „Полиция“, АМВР

Научни публикации:

„Разкриване и разследване на престъпления, свързани с избягване на данъчни престъпления“ (2008); „Тактика на освидетелстване в досъдебното производство“ (2011); „Престъпления против избирателното право. Методика за разследване“ (2011 - в съавторство) и др.

Владее английски език

ЗАМЕСТНИК-ДЕКАН       комисар доц. д-р Станимир Петров Илиев 

StIliev


Роден на 22 ноември 1975 г. в гр. Берковица

 

Образование:

1999 г. - ВВОВУ „Васил Левски“, Велико Търново, граничен профил, магистър-инженер;

2006 г. - Великотърновски университет, специалност „Психология“, магистър;

2013 г. - доктор по „Организация и управление изън сферата на материалното производство“ (Национална сигурност);

2016 г. – доцент.

 

Професионален стаж:

1999-2008 г. - преминавал е различни длъжности в структури на ГД „Гранична полиция“;

2008-2015 г. – преподавател и старши преподавател в Академията на МВР;

2016 г. - назначен на длъжност ВПД зам.-декан на Факултет „Полиция“ от 2016 г.;

2017 г. - назначен на длъжност зам.-декан на Факултет „Полиция“ от 2017 г.

 

Специализации:

Участвал е в различни курсове и работни групи по линия на СЕРOL, Frontex, DCAF и други правоприлагащи органи на ЕС.

 

Научни публикации:

Монография:

„Шенгенска информационна система - организационен модел в Република България“ (2011); „Граничен контрол и компенсиращи мерки в Шенген“ (2015).

Студии и статии:

„Държавите - членки в Шенген“ (2012); „Контрол на външните шенгенски граници. Премахване на граничния контрол на вътрешните граници и движение на хора“ (2010); „Нов механизъм за оценка и наблюдение по Шенген (ШИС/Сирене)“ (2014); „Основни понятия, използвани при работа с Шенгенска информационна система (ШИС)“ (2014).

Учебни пособия:

„Шенгенска информационна система“ (2011); „Речник на използваните понятия и термини при осъществяване на граничен контрол“ (2012); „Прилагане на полицейски правомощия при спазване правата на човека. Добри практики“ (2015); „Повишаване капацитета на служителите в Дирекция „Консулски отношения“ на МВнР и българските консулства“ (2015); „Наръчник с нормативната уредба за Шенген“ (2015).

Доклади:

„Idea for new approach in the training“ (2014); „Актуални проблеми на шенгенската сигурност“.

 

Владее английски език.