МВР

Академия на МВР

 

Мобилност на служители

Заминаващи


Кандидатстване

Заявление

Индивидуален работен план


Участие

Двустранен договор

Споразумение за мобилност

Декларация за лични данни


Заповед за командировка


Отчет

Сертификат/удостоверение

Отчети

Транспорт