МВР

Академия на МВР

 

Международна научна конференция на тема: „Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма“

На 1 април 2011 г. от 10.00 ч Академията на МВР бе домакин на Международна научна конференция на тема: „Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма“. Тя се явява заключителен етап от успешната работа по  проект: „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма” - JLS/2007/ISEC/FPA/C1/020 на Програма на Европейския съюз: „Превенция и борба с престъпността“.

Илюстрация

Гости на събитието бяха: зам.-министърът на вътрешните работи доц. д-р Веселин Вучков; Техни Превъзходителства посланниците на Р Унгария и на Кралство Белгия у нас; полицейското аташе в Посолството на Кралство Испания в София; българският депутат в Европейския Парламент д-р Андрей Ковачев; директорът на Дирекция „Борба с икономическите и финансови престъпления“ на Белгийската федерална полиция; представители на Министерството на вътрешните работи на Р Македония, на Факултет „Сигурност“ към Университета в Скопие – Р Македония; на Върховна касационна прокуратура на Р България; служители на ДАНС, ГДБОП; БАН; Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; преподаватели и курсанти от АМВР.
Конференцията бе открита от ректора на Академията на МВР доц. д-р Йордан Пенев, който очерта значимостта на проекта както за обучението в АМВР, така и в борбата с организираната престъпност.
Зам.-министърът на вътрешните работи доц. д-р Веселин Вучков изрази увереност, че обучението на служителите от МВР във финансовото разследване на организираната престъпност и тероризма е необходима предпоставка за сигурността на гражданите.
Академията на МВР бе поздравена от Техни Превъзходителства г-жа Джудит Ланг - посланик на Р Унгария, и г-н Марс Мишелсел - посланик на Кралство Белгия у нас, с постигнатите резултати от работата по проекта.  
Българският депутат в Европейския парламент д-р Андрей Ковачев не скри удоволствието си да констатира, че България в лицето на Академията на МВР работи по реализиране на обучение в направление на най-новите тенденции в противодействието на финансирането на организираната престъпност и тероризма. Депутатът подчерта, че най-големият принос в работата на международен експертен екип е създадените контакти и формираното доверие, спомагащо за добро и съгласувано професионално сътрудничество.
Като бивш ректор на Полицейската академия на Белгия, директорът на Дирекция „Борба с икономическите и финансови престъпления” на Белгийската федерална полиция г-н Йохан Денолф оцени усилията на АМВР в реализирането на учебна програма за обучение на правозащитни органи, отговаряща на съвремените изисквания за повишаване на професионалните им компетенции във финансовото разследване на организираната престъпност.
Конференцията продължи с дискусии по механизми за осъществяване на проекта, като се отчете значимостта на постигната цел в европейски мащаб. В изказванията се включиха: прокурор Ваня Несторова от Върховна касационна прокуратура, македонските партньори от Министерството на вътрешните работи на Р Македония и на Скопския държавет университет, факултет „Полиция“, доц. д-р Ненко Дойков от АМВР.
В заключение координатор - управление на проекта, гл.ас. д-р Руси Янев, факултет „Полиция“, сподели, че постигнатите резултати надхвърлят заложените цели на проекта. Изготвени, представени и обсъдени сред академичната общност и експерти са трите издания по проекта: Учебна програма за стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма; научен труд - учебник, включващ материята по обучението, и CD с презентации на лекциите, казуси и тестове. Г-н Янев изрази увереност, че в Академията на МВР се осъществява качествено обучение на специалисти, противодействащи на финансирането на тероризма и организираната престъпност, и резултатите от проекта ще спомогнат за повишаване на профекионалната подготовка на правозащитните органи в България.