МВР

Академия на МВР

 

Директорът на Полицейската академия на Долна Саксония на работна визита в АМВР

От 1 до 4 юли 2014 г. директорът на Полицейската академия на Долна Саксония (ПАДС) - г-н Йоханес-Юрген Кол, и началникът на отдел „Международно сътрудничество“ на същата академия - комисар Райнер Дулас, посетиха Академията на МВР. Визитата е в рамките на европейската програма „Еразъм“ и подписаното от двете академии двустранно споразумение за сътрудничество през академичната 2013/2014 г.
Официалната делегация бе посрещната от ректора на АМВР доц. д-р Иво Великов. Присъстваха още началникът на сектор „Международно сътрудничество“ - гл. инспектор Пламен Коларски, Еразъм координаторът д-р Красимира Василева и д-р Петя Митрева от факултет „Полиция“. Гостите бяха запознати със структурата и обучението в академията. Дискутираха се различните форми на полицейско обучение в България и Германия, предизвикателствата, на които трябва да отговаря полицейското образование, и проблемите, които да се преодоляват.
Различията и сходствата в организацията и провеждането на учебните процеси на двете академии, както и учебната документация, делегацията на ПАДС обсъди с началника на отдел „Учебна и информационна дейност“ - комисар Снежана Папазова, и с началника на сектор „Организация на учебната дейност“ - г-н Кирил Мерджев.
Те разгледаха и специализирания кабинет по стрелкова подготовка в АМВР, към което обучение проявиха интерес и разговаряха с доц. д-р Румен Лазаров - ръководител катедра „Специална полицейска тактика“.
Германските гости, придружени от ректора на АМВР и Еразъм координатора, посетиха Центъра за специализация и професионална подготовка (ЦСПП) в гр. Пазарджик. Директорът на центъра - комисар Стоян Стоянов, ги запозна с професионалното полицейско обучение и организацията на учебния процес, представи кабинетите с оборудване за интерактивно обучение, базата за спорт и стрелкова подготовка. Обсъдиха се тематични направления за работа по съвместни проекти. Г-н Кол намери за възможно осъществяването на съвместна проектна работа с ЦСПП - Пазарджик.
На среща с декана на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ - доц. д-р Руси Янев, и с преподаватели г-н Кол и комисар Дулас дискутираха съдържанието на учебните дисциплини, предлагани от факултета, като търсеха съпоставимост при обучението, независимо констатираното различие в националните нормативни бази. Г-н Йоханес-Юрген Кол установи факултета като потенциален бъдещ партньор по европейски програми.
Делегацията от Долна Саксония се срещна с ръководителите на отделите „Международно сътрудничество“, „Международни проекти“ и „Човешки ресурси“ на ГД „Национална полиция“. Представена им беше работата на тези звена, връзката им с процеса на обучение на служителите на МВР, участия в европейски програми. 
Г-н Йоханес-Юрген Кол и комисар Райнер Дулас бяха гости на празничния концерт в зала „България”, посветен на 135-годишнината на МВР.
Директорът на Полицейската академия на Долна Саксония г-н Йоханес-Юрген Кол и комисар Райнер Дулас изказаха специална благодарност към Еразъм координатора на АМВР - д-р Красимира Василева, за установеното сътрудничество между двете академии и усилията й то да се реализира успешно.