МВР

Академия на МВР

 

Пилотен курс на тема: „Междуинституционално взаимодействие при финансово разследване на организираната престъпност и тероризма”

 В периода 15-19 ноември 2010 г. Академията на МВР организира и осъществи втората фаза от обучението в областта на финансовото разследване на организираната престъпност и тероризма на тема „Междуинституционално взаимодействие при разследване на организираната престъпност и тероризма”.
 В пилотния курс участваха полицейски служители, противодействащи на организираната престъпност и тероризма, и разследващи полицаи, разкриващи и разследващи престъпления, свързани с тежки форми на организирана престъпност – контрабанда, корупция, трафик на наркотици, трафик на хора, изпиране на пари и тероризъм, от София и страната. След положен писмен изпит те успешно преминаха първата фаза на обучение, реализирано в АМВР от 15 септември до 01 октомври 2010 г.
 Обучението се проведе по хармонизирана европейска учебна програма, изготвена от международен екип от експерти от България, Белгия, Македония и Испания, и е част от реализираните дейности на проект „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма” - JLS/2007/ISEC/FPA/C1/020 - по програма на Европейската комисия „Предотвратяване и борба с престъпността” (ISEC).
 Ректорът на Академията доц. д-р Йордан Пенев връчи сертификати на участващите полицейски служители, успешно преминали обучението по двата модула.
 Удостоверения получиха и преподавателите от партньорските страни по проекта – Белгия и Македония, както и представители на Българската академия на науките, Върховната касационна прокуратура, Финансовото разузнаване - ДАНС, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, и на Академията на МВР, допринесли за успешното реализиране и пробиране на хармонизираната европейска учебна програма в АМВР.