МВР

Академия на МВР

 

Заместник-министрите на МВР г-н Йордан Грамов и г-н Васил Маринов се срещнаха с курсанти на Академия на МВР

На 24 март 2014 г. заместник-министрите на МВР г-н Йордан Грамов и г-н Васил Маринов – възпитаници на Висшия институт на МВР (ВИ-МВР), се „върнаха“ в своя университет и се срещнаха с курсанти от всички курсове на Академията на МВР. Събитието се проведе в рамките на ежегодната кампания на Европейската комисия „Пролет в Европа“ и бе организирано от д-р Красимира Василева, гл. експерт в сектор „Международно сътрудничество“, АМВР.
Г-н Грамов и г-н Маринов споделиха запечатани моменти от студентските години и бяха единодушни в оценката си за много доброто образование, което са получили във ВИ-МВР (гражданска специалност „Право“, квалификация „юрист“), спомогнало им да реализират професионалните си стремежи. Те разказаха за участията си в международни разследвания и за важността от придобиване на умения за работа в екип. Също така изтъкнаха необходимостта от международното сътрудничество и съдействие в борбата с престъпността на национално, европейско и световно ниво.

На въпроси на курсантите заместник-министрите се спряха на овладяването на бежанската вълна от страна на МВР и въпросите за гранично-пропускателния режим. Те обърнаха внимание и върху изпълнението от страна на България на разпоредбите на ЕС за вътрешна сигурност и споделиха, че страната ни е готова за присъединяване към Шенгенското пространство.
Оживена дискусия бе провокирана по тълкувания на членове от проекта на новия наказателен кодекс. Засегнат бе и въпросът за спазване на правата на човека в полицейската дейност и регламентацията й в международни договори, европейски директиви и регламенти.
За да могат да се реализират в така бързо променящите се процеси в нашето и европейското общества, заместник-министрите посъветваха курсантите на АМВР като бъдещи служители на МВР да учат езици, да обръщат особено внимание на непрекъснато усъвършенстване на професионалните знания, умения и компетенции, да издигат престижа и доверието в полицейския служител, да обичат професията си и в своите действия стриктно да се придържат към законовите рамки.
Д-р Красимира Василева обобщи, че не е възможно развитие в дадена област, без да се обръща внимание на образованието. На него се основава всеки успех в обществото. За да отговаря на новите потребности и предизвикателства на 21 век, полицейското образование в Европа се усъвършенства и все повече се „отваря“. В рамките на европейските програми сътрудничеството в полицейското образование и обучение се засилва и Академията на МВР активно се включва в този процес.
Заместник-министрите - г-н Грамов и г-н Маринов, приветстваха идеята на настоящия форум и изразиха готовност за участие и в следващи срещи с курсантите от АМВР.