МВР

Академия на МВР

 

Успешно приключи първата реализирана за Академия на МВР входяща студентска Еразъм мобилност с цел обучение

Успешно приключи първата реализирана за Академия на МВР входяща студентска Еразъм мобилност с цел обучение. Тя се проведе в рамките на три месеца във факултет „Полиция“, като стартира от 04 март 2014 г. Участваха 7 студенти от Полицейската академия на Чешката Република, Академията на полицейските сили в Братислава и Естонската академия на науките за сигурност, Талин, с които АМВР има подписани двустранни споразумения за сътрудничество за академичната 2013/2014 г. в рамките на европейската образователна програма „Еразъм“.
 На 30 май 2014 г. ректорът на АМВР доц. д-р Иво Великов връчи на чуждестранните студенти европейския документ за трансфер на кредити и постигнати резултати. Той ги поздрави за отличното представяне в Еразъм обучението на академията и им пожела непрекъснат стремеж към знания, успехи и удовлетвореност от постигнатото.
 Еразъм координаторът – д-р Красимира Василева, изтъкна, че Европейският съюз предоставя големи възможности на младите хора за мобилност и обучение в Европа, като призова студентите да се възползват от тях и да не спират да бъдат мобилни, търсещи и развиващи се личности и да продължат да поддържат установените в България контакти.
 От своя страна чуждестранните Еразъм студенти изказаха добрите си впечатления от Еразъм мобилността и прекараните 90 дни в България оставят един впечатляващ за тях спомен и опит както в професионален, така и в личностен аспект.