МВР

Академия на МВР

 

Календар

Новият официален представител на Върховния комисариат за бежанците към ООН за България посети Академията на МВР

На 28.04.2021 г. в Академията на МВР се проведе среща между ректора на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Иван Видолов и новия официален представител на Върховния комисариат за бежанците към ООН (ВКБООН) за България г-н Нарасимха Рао. На срещата присъстваха също зам.-ректорът на АМВР доц. д-р Добромир Доков, деканът на факултет „Полиция“ при АМВР доц. д-р Станимир Илиев и г-жа Петя Караянева – съветник по закрилата в Представителството на ВКБООН в София.

Доц. Видолов благодари за досегашното ползотворно сътрудничество между Академията на МВР и представителството на ВКБООН в България в областта на обучението на служители от МВР по темите за бежанците. Той отбеляза също така важността на въпроса за спазването на човешките права, който е застъпен като основен елемент в програмата на всяко обучение, провеждано от АМВР.

Г-н Рао от своя страна изрази задоволство от постигнатите резултати от съвместната дейност до момента и отбеляза централното значение на обучението на правоприлагащите органи по темата за бежанците и спазването на човешките права, с оглед адекватното справяне с настоящите и бъдещи предизвикателства и миграционни тенденции в глобален план.

Обсъдени бяха и възможностите за продължаване на сътрудничеството между Представителството на ВКБООН в България и Академията на МВР в бъдеще, включително за организиране на лекции и съвместни обучения.


05 май 2021

Висока оценка от програмната акредитация по професионално направление "Национална сигурност" за Академията на МВР

Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде на Академията на МВР програмна акредитация по професионално направление 9.1 Национална сигурност на основание обща оценка 9,25 (досегашна оценка 9,08) за образователно-квалификационните степени:
бакалавър, редовна и задочна форма на обучение по специалностите
"Противодействие на престъпността и опазване на общестевния ред";
"Гранична полиция".
магистър, редовна и задочна форма на обучение по специалностите
"Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред";
"Защита на  националната сигурност";
"Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност".

Това е поредната висока оценка за нашия университет и признание за постигнатите отлични резултати в учебния и изследователския процес,  за труда на нашите преподаватели и административния състав. За пореден път доказваме, че Академията на МВР защитава с достойнство постигнатото през годините, продължава да се развива и да повишава качеството на предлаганото обучение.

Припомняме, че през 2019 г. Академията получи оценка 9,18 за институционална акредитация, която е също най-висока до момента.

Поздравяваме състава на Академията за поредния успех!

22 апр 2021

170 фиданки бяха засадени на територията на Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР

В рамките на три дни близо 170 фиданки бяха засадени на територията на Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР. Инициативата е на ръководството на центъра в Пазарджик и се реализира с помощта на Академията на МВР, Държавните горски стопанства Белово, Ракитово и Алабак. Дните не са избрани случайно, тъй като в момента тече традиционната Седмица на гората – 05-11 април. В засаждането се включиха преподаватели и служители от ЦСПП, подпомогнати от представители на горското стопанство в Белово в лицето на г-жа Мария Спасова – заместник-директор на стопанството и няколко лесничеи.

Полицейският център в Пазарджик е разположен на обща площ от близо 96 декара, като освен административни и учебни сгради има немалко площ, заета от паркове и градини. Именно там бяха засадени общо 170 фиданки от различни дървесни видове. Горските работници поеха ангажимент да консултират служителите относно продължителната грижа за крехките насаждения, като в крайна сметка желанието на всички е те успешно да се развият и така да обновят зелените площи в района.

След приключване на кампанията директорът на ЦСПП-Пазарджик комисар Станимир Калоферов благодари на ръководството на Академията на МВР, горските стопанства, предоставили фиданките, и на служителите на полицейската школа за ентусиазма при реализиране на чудесната инициатива.   

 

Пресцентър ОДМВР-Пазарджик    

07 апр 2021

Стартира изпълнението на дейностите по проект „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“

Стартира изпълнението на дейностите по проект „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

На 05 март 2021 г. се проведоха 4 /четири/ онлайн срещи с фокус групи в изпълнение на Дейност 1 „Оценка на нуждите“. Целта на срещите бе да се идентифицират проблемите, които засягат отношенията между ромите и полицията на национално ниво. Експерти от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Офиса за демократични институции и човешки права (ОДИЧР) се срещнаха с фокус групи от:

-                полицейски служители, които пряко работят с ромско население;

-                висши полицейски служители, които контролират работата на полицейските служители, работещи с ромско население;

-                представители на ромската общност - жени и мъже;

-                представители на ромското гражданско общество;

Дейността е част от Компонент 1 „Полицейската дейност в ромската общност, базирана на правата на човека“. Проектът се изпълнява, съгласно утвърдения план и ще приключи до месец октомври 2023 година.

16 мар 2021

Връчване на традиционните награди на най-добрите за 2020 г. висши учебни заведения в България

 

На 25.02.2021 г. се проведе организираната от вестник „24 часа“ онлайн дискусия за промяна във висшето образование и връчването на традиционните награди на най-добрите за 2020 г. висши учебни заведения в България. На дискусията присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, Николай Вълканов - зам.-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Георги Стойчев - ръководител на консорциума, който изготвя рейтинга на висшите училища в България, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ и председател на Съвета на ректорите - проф. д-р Анастас Герджиков, както и ректорите на водещи университети в страната.

Една от темите на „24 часа“ е висшето образование да създава специалисти за бизнеса. В Стратегията за висшето образование за 2021-2030 г. са залегнали необходими и неизбежни мерки за развитие и преструктуриране, като най-важен фактор за развитие са преподавателите. „Бъдещето е мрежа от висши училища, които работят заедно и създават наука. Това е свързано с добро взаимодействие между бизнеса и образованието“ - каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Професиите на бъдещето ще изискват от висшето образование да дава знания в техническите програми и да има хуманитарни умения. Заложените промени стимулират по-голяма свързаност, консолидация и обединяване на ресурси. Обвързването на приема с пазара на труда е една от основните цели.

Според Николай Вълканов - зам.-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, бизнесът трябва да получи добре обучени кадри, затова са нужни решителни крачки към промяна във висшето образование.

Заложените промени стимулират по-голяма свързаност, консолидация и обединяване на ресурси. Всички ректори, участвали в дискусията, са на мнение да има доброволно обединяване на университетите, без да се губи тяхната самостоятелност, да си партнират в изследователски програми и проекти.

Георги Стойчев - ръководител на консорциума за рейтинга на висшите училища, сподели с участниците, че в последните години се наблюдава свиване на висшето образование като брой студенти и завършили, но се подобрява качеството и реализацията в бизнеса, разпределят се по-добре на пазара на труда.

След дискусията се проведе награждаването на най-добре класираните университети в страната според Рейтинговата система за 2020 година. За пореден път Академията на Министерството на вътрешните работи е на Първо място в професионално направление „Национална сигурност“. Ректорът на АМВР доц. д-р Иван Видолов изказа благодарност  и каза, че Рейтинговата система е един от стимулите да се полагат усилия за усъвършенстване на обучението и е щастлив, че и тази година сме на Първо място.


25 фев 2021

На вниманието на кандидатите за курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР

   

     Уважаеми кандидати, 

      Проекът на Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в АМВР е публикуван на Интернет страницата на МВР (www.mvr.bg) за провеждане на обществени консултации съгласно чл. 26 от ЗАН. Процедурата приключва на 27.02.2021 г. Очакваме в началото на м. март Наредбата да бъде приета, след което обнародвана в Държавен вестник.
      Веднага след обнародването на Наредбата ще я публикуваме на нашата страница (
виж тук).

      Приемът на документи за кандидатстване ще започне по-късно през м. март, като датите ще бъдат обявени своевременно на страницата на Академията.

      Пожелаваме Ви успех!

      За информация и въпроси, свързани с приема в Академията на МВР:
      тел.: 
02/ 98 29 238, 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212

     

18 фев 2021

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов е новият ректор на Академията на МВР

Заместник-министърът на вътрешните работи г-н Милко Бернер представи новия ректор на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Иван Видолов – до този момент декан на факултет „Полиция“. В приветственото си слово г-н Бернер пожела на ст. комисар Видолов да продължи да следва примера на всички ректори преди него и да утвърждава доброто име на Академията. „Не се съмнявам в способностите на новия ректор – той се е доказал като професионалист, израсъл е до голяма степен като човек именно в тази среда, в академична атмосфера“. Зам.-министърът изрази убеденост, че новото ръководство ще продължи да развива и доизгражда постигнатото в Академията на МВР, използвайки възможностите на съвремието. Необходимо е да се полагат грижи за израстването на преподавателите, защото обучаемите ще са адекватни и успешни като служители на МВР, само ако преподавателският състав се развива. С увереност, че АМВР ще укрепва и отстоява лидерската си позиция в образованието в страната ни, г-н Бернер пожела успех на ректора и целия екип на университета.

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов благодари за оказаното му доверие и заяви, че приема поста с отговорност, но и с оптимизъм: „Вярвам в науката и образованието, в това, че добрата подготовка на полицейските служители е единственият път те да изпълняват по най-добрия начин своите задължения“. Той отчете, че е направено много, за да се утвърди АМВР като водеща образователна институция, но също е убеден, че не може да се осланяме само на постигнатото. „Динамиката в обществените отношения, предизвикателствата изискват да сме гъвкави, да прилагаме творчески подход, да използваме традициите, така че да направим необходимата основа, от която да изградим бъдещите поколения полицаи и пожарникари.“ Само по този начин Академията ще отговори на потребностите на средата и обществото и ще изпълни своята мисия. При изпълнение на своя ръководен ангажимент новият ректор ще разчита на колегите си, на които има огромно доверие, на своя опит и на принципите, които изповядва – труд, законност, постоянство и дисциплина. Всичко това ще допринесе за доброто качество на обучението и положителния имидж на АМВР.

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов наследява ректорското място от проф. дн Любомир Тимчев, който сдаде поста след навършване на пределна възраст за работа в МВР. В своето изказване професорът благодари на всички, с които е работил, и са допринесли за постигане на отличните резултати на Академията – ръководството на министерството, преподавателите, служителите от администрацията. „За мен беше огромна чест“ – с тези думи бившият ректор се сбогува със своите колеги. За своята дългогодишна служба и заслуги проф. дн Тимчев бе награден от министър Христо Терзийски с „Почетен знак на МВР“ - II степен. В словото си заместник-министър Бернер говори с уважение за дейността на вече бившия ректор като преподавател и ръководител на университета, отчете приноса и усилията, които е положил за етичното и професионално израстване на курсантите.

Гост на тържеството бе и директорът на дирекция „Вътрешна сигурност“ – старши комисар Стефчо Банков, д-р. Той поздрави проф. дн Л. Тимчев за неговия юбилей и изказа благодарност за създадените отлични взаимоотношения и ползотворното сътрудничество между двете структури. „Ние съумяхме да изградим взаимно доверие, да затвърдим позициите на МВР чрез курсантите, чрез етичното им и морално поведение“. Старши комисар Банков отбеляза заслугите на проф. Тимчев като му връчи поздравителен адрес, плакет на дирекцията и почетна значка.

На тържеството присъстваха още заместник главният секретар на МВР главен комисар Стоян Темелакиев, преподаватели и служители от Академията на МВР.

15 фев 2021

Покана за Общо събрание на Спортен клуб „Файер академи” - София

В изпълнение решение на Управителния съвет се свиква Общо събрание на Спортен клуб „Файер академи” - София, което ще се проведе на 18.03.2021 г. от 14:30 часа в киносалона на Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР - седалище на управлението на сдружението - на адрес: гр. София, район „Илинден”, ул. „Пиротска” № 171 при следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

- Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2020 г.;
- Приемане отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 2020 г.;
- Представяне на годишен финансов отчет за 2020 година и проект на бюджет за 2021 година;
- Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. и на Бюджет за 2021 г.;
- Приемане на решение за освобождаване от отговорност на настоящия Управителен съвет;
- Обсъждане и приемане на промени в Устава на Сдружението;
- Разни.

 

Регистрацията на членовете за Общото събрание на Сдружението ще започне в 14:10 часа. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия ден в 15:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

11 фев 2021

Календар

Новият официален представител на Върховния комисариат за бежанците към ООН за България посети Академията на МВР

На 28.04.2021 г. в Академията на МВР се проведе среща между ректора на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Иван Видолов и новия официален представител на Върховния комисариат за бежанците към ООН (ВКБООН) за България г-н Нарасимха Рао. На срещата присъстваха също зам.-ректорът на АМВР доц. д-р Добромир Доков, деканът на факултет „Полиция“ при АМВР доц. д-р Станимир Илиев и г-жа Петя Караянева – съветник по закрилата в Представителството на ВКБООН в София.

Доц. Видолов благодари за досегашното ползотворно сътрудничество между Академията на МВР и представителството на ВКБООН в България в областта на обучението на служители от МВР по темите за бежанците. Той отбеляза също така важността на въпроса за спазването на човешките права, който е застъпен като основен елемент в програмата на всяко обучение, провеждано от АМВР.

Г-н Рао от своя страна изрази задоволство от постигнатите резултати от съвместната дейност до момента и отбеляза централното значение на обучението на правоприлагащите органи по темата за бежанците и спазването на човешките права, с оглед адекватното справяне с настоящите и бъдещи предизвикателства и миграционни тенденции в глобален план.

Обсъдени бяха и възможностите за продължаване на сътрудничеството между Представителството на ВКБООН в България и Академията на МВР в бъдеще, включително за организиране на лекции и съвместни обучения.


05 май 2021

Висока оценка от програмната акредитация по професионално направление "Национална сигурност" за Академията на МВР

Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде на Академията на МВР програмна акредитация по професионално направление 9.1 Национална сигурност на основание обща оценка 9,25 (досегашна оценка 9,08) за образователно-квалификационните степени:
бакалавър, редовна и задочна форма на обучение по специалностите
"Противодействие на престъпността и опазване на общестевния ред";
"Гранична полиция".
магистър, редовна и задочна форма на обучение по специалностите
"Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред";
"Защита на  националната сигурност";
"Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност".

Това е поредната висока оценка за нашия университет и признание за постигнатите отлични резултати в учебния и изследователския процес,  за труда на нашите преподаватели и административния състав. За пореден път доказваме, че Академията на МВР защитава с достойнство постигнатото през годините, продължава да се развива и да повишава качеството на предлаганото обучение.

Припомняме, че през 2019 г. Академията получи оценка 9,18 за институционална акредитация, която е също най-висока до момента.

Поздравяваме състава на Академията за поредния успех!

22 апр 2021

170 фиданки бяха засадени на територията на Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР

В рамките на три дни близо 170 фиданки бяха засадени на територията на Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР. Инициативата е на ръководството на центъра в Пазарджик и се реализира с помощта на Академията на МВР, Държавните горски стопанства Белово, Ракитово и Алабак. Дните не са избрани случайно, тъй като в момента тече традиционната Седмица на гората – 05-11 април. В засаждането се включиха преподаватели и служители от ЦСПП, подпомогнати от представители на горското стопанство в Белово в лицето на г-жа Мария Спасова – заместник-директор на стопанството и няколко лесничеи.

Полицейският център в Пазарджик е разположен на обща площ от близо 96 декара, като освен административни и учебни сгради има немалко площ, заета от паркове и градини. Именно там бяха засадени общо 170 фиданки от различни дървесни видове. Горските работници поеха ангажимент да консултират служителите относно продължителната грижа за крехките насаждения, като в крайна сметка желанието на всички е те успешно да се развият и така да обновят зелените площи в района.

След приключване на кампанията директорът на ЦСПП-Пазарджик комисар Станимир Калоферов благодари на ръководството на Академията на МВР, горските стопанства, предоставили фиданките, и на служителите на полицейската школа за ентусиазма при реализиране на чудесната инициатива.   

 

Пресцентър ОДМВР-Пазарджик    

07 апр 2021

Стартира изпълнението на дейностите по проект „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“

Стартира изпълнението на дейностите по проект „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

На 05 март 2021 г. се проведоха 4 /четири/ онлайн срещи с фокус групи в изпълнение на Дейност 1 „Оценка на нуждите“. Целта на срещите бе да се идентифицират проблемите, които засягат отношенията между ромите и полицията на национално ниво. Експерти от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Офиса за демократични институции и човешки права (ОДИЧР) се срещнаха с фокус групи от:

-                полицейски служители, които пряко работят с ромско население;

-                висши полицейски служители, които контролират работата на полицейските служители, работещи с ромско население;

-                представители на ромската общност - жени и мъже;

-                представители на ромското гражданско общество;

Дейността е част от Компонент 1 „Полицейската дейност в ромската общност, базирана на правата на човека“. Проектът се изпълнява, съгласно утвърдения план и ще приключи до месец октомври 2023 година.

16 мар 2021

Връчване на традиционните награди на най-добрите за 2020 г. висши учебни заведения в България

 

На 25.02.2021 г. се проведе организираната от вестник „24 часа“ онлайн дискусия за промяна във висшето образование и връчването на традиционните награди на най-добрите за 2020 г. висши учебни заведения в България. На дискусията присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, Николай Вълканов - зам.-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Георги Стойчев - ръководител на консорциума, който изготвя рейтинга на висшите училища в България, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ и председател на Съвета на ректорите - проф. д-р Анастас Герджиков, както и ректорите на водещи университети в страната.

Една от темите на „24 часа“ е висшето образование да създава специалисти за бизнеса. В Стратегията за висшето образование за 2021-2030 г. са залегнали необходими и неизбежни мерки за развитие и преструктуриране, като най-важен фактор за развитие са преподавателите. „Бъдещето е мрежа от висши училища, които работят заедно и създават наука. Това е свързано с добро взаимодействие между бизнеса и образованието“ - каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Професиите на бъдещето ще изискват от висшето образование да дава знания в техническите програми и да има хуманитарни умения. Заложените промени стимулират по-голяма свързаност, консолидация и обединяване на ресурси. Обвързването на приема с пазара на труда е една от основните цели.

Според Николай Вълканов - зам.-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, бизнесът трябва да получи добре обучени кадри, затова са нужни решителни крачки към промяна във висшето образование.

Заложените промени стимулират по-голяма свързаност, консолидация и обединяване на ресурси. Всички ректори, участвали в дискусията, са на мнение да има доброволно обединяване на университетите, без да се губи тяхната самостоятелност, да си партнират в изследователски програми и проекти.

Георги Стойчев - ръководител на консорциума за рейтинга на висшите училища, сподели с участниците, че в последните години се наблюдава свиване на висшето образование като брой студенти и завършили, но се подобрява качеството и реализацията в бизнеса, разпределят се по-добре на пазара на труда.

След дискусията се проведе награждаването на най-добре класираните университети в страната според Рейтинговата система за 2020 година. За пореден път Академията на Министерството на вътрешните работи е на Първо място в професионално направление „Национална сигурност“. Ректорът на АМВР доц. д-р Иван Видолов изказа благодарност  и каза, че Рейтинговата система е един от стимулите да се полагат усилия за усъвършенстване на обучението и е щастлив, че и тази година сме на Първо място.


25 фев 2021

На вниманието на кандидатите за курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР

   

     Уважаеми кандидати, 

      Проекът на Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в АМВР е публикуван на Интернет страницата на МВР (www.mvr.bg) за провеждане на обществени консултации съгласно чл. 26 от ЗАН. Процедурата приключва на 27.02.2021 г. Очакваме в началото на м. март Наредбата да бъде приета, след което обнародвана в Държавен вестник.
      Веднага след обнародването на Наредбата ще я публикуваме на нашата страница (
виж тук).

      Приемът на документи за кандидатстване ще започне по-късно през м. март, като датите ще бъдат обявени своевременно на страницата на Академията.

      Пожелаваме Ви успех!

      За информация и въпроси, свързани с приема в Академията на МВР:
      тел.: 
02/ 98 29 238, 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212

     

18 фев 2021

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов е новият ректор на Академията на МВР

Заместник-министърът на вътрешните работи г-н Милко Бернер представи новия ректор на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Иван Видолов – до този момент декан на факултет „Полиция“. В приветственото си слово г-н Бернер пожела на ст. комисар Видолов да продължи да следва примера на всички ректори преди него и да утвърждава доброто име на Академията. „Не се съмнявам в способностите на новия ректор – той се е доказал като професионалист, израсъл е до голяма степен като човек именно в тази среда, в академична атмосфера“. Зам.-министърът изрази убеденост, че новото ръководство ще продължи да развива и доизгражда постигнатото в Академията на МВР, използвайки възможностите на съвремието. Необходимо е да се полагат грижи за израстването на преподавателите, защото обучаемите ще са адекватни и успешни като служители на МВР, само ако преподавателският състав се развива. С увереност, че АМВР ще укрепва и отстоява лидерската си позиция в образованието в страната ни, г-н Бернер пожела успех на ректора и целия екип на университета.

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов благодари за оказаното му доверие и заяви, че приема поста с отговорност, но и с оптимизъм: „Вярвам в науката и образованието, в това, че добрата подготовка на полицейските служители е единственият път те да изпълняват по най-добрия начин своите задължения“. Той отчете, че е направено много, за да се утвърди АМВР като водеща образователна институция, но също е убеден, че не може да се осланяме само на постигнатото. „Динамиката в обществените отношения, предизвикателствата изискват да сме гъвкави, да прилагаме творчески подход, да използваме традициите, така че да направим необходимата основа, от която да изградим бъдещите поколения полицаи и пожарникари.“ Само по този начин Академията ще отговори на потребностите на средата и обществото и ще изпълни своята мисия. При изпълнение на своя ръководен ангажимент новият ректор ще разчита на колегите си, на които има огромно доверие, на своя опит и на принципите, които изповядва – труд, законност, постоянство и дисциплина. Всичко това ще допринесе за доброто качество на обучението и положителния имидж на АМВР.

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов наследява ректорското място от проф. дн Любомир Тимчев, който сдаде поста след навършване на пределна възраст за работа в МВР. В своето изказване професорът благодари на всички, с които е работил, и са допринесли за постигане на отличните резултати на Академията – ръководството на министерството, преподавателите, служителите от администрацията. „За мен беше огромна чест“ – с тези думи бившият ректор се сбогува със своите колеги. За своята дългогодишна служба и заслуги проф. дн Тимчев бе награден от министър Христо Терзийски с „Почетен знак на МВР“ - II степен. В словото си заместник-министър Бернер говори с уважение за дейността на вече бившия ректор като преподавател и ръководител на университета, отчете приноса и усилията, които е положил за етичното и професионално израстване на курсантите.

Гост на тържеството бе и директорът на дирекция „Вътрешна сигурност“ – старши комисар Стефчо Банков, д-р. Той поздрави проф. дн Л. Тимчев за неговия юбилей и изказа благодарност за създадените отлични взаимоотношения и ползотворното сътрудничество между двете структури. „Ние съумяхме да изградим взаимно доверие, да затвърдим позициите на МВР чрез курсантите, чрез етичното им и морално поведение“. Старши комисар Банков отбеляза заслугите на проф. Тимчев като му връчи поздравителен адрес, плакет на дирекцията и почетна значка.

На тържеството присъстваха още заместник главният секретар на МВР главен комисар Стоян Темелакиев, преподаватели и служители от Академията на МВР.

15 фев 2021

Покана за Общо събрание на Спортен клуб „Файер академи” - София

В изпълнение решение на Управителния съвет се свиква Общо събрание на Спортен клуб „Файер академи” - София, което ще се проведе на 18.03.2021 г. от 14:30 часа в киносалона на Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР - седалище на управлението на сдружението - на адрес: гр. София, район „Илинден”, ул. „Пиротска” № 171 при следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

- Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2020 г.;
- Приемане отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 2020 г.;
- Представяне на годишен финансов отчет за 2020 година и проект на бюджет за 2021 година;
- Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. и на Бюджет за 2021 г.;
- Приемане на решение за освобождаване от отговорност на настоящия Управителен съвет;
- Обсъждане и приемане на промени в Устава на Сдружението;
- Разни.

 

Регистрацията на членовете за Общото събрание на Сдружението ще започне в 14:10 часа. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия ден в 15:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

11 фев 2021