МВР

Академия на МВР

 

Срокове

СРОКОВЕ КУРСАНТСКА/СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ 

 

                              II-ри семестър 2015/2016

Процедура по подбор: 9 ноември 2015 г. до 9 декември 2015 г.
Подаване на документи (заявление, характеристика, уверение от УИД, мотивация) за кандидатстване за курсантска мобилност: 9 ноември 2015 г. до 20 ноември 2015 г.
Изпит по английски език: в периода от 23 ноември 2015 г. до 04 декември 2015 г.
Одобряване на участниците: 9 декември 2015 г.
Заминаване за студентска „Еразъм+“ мобилност: от февруари 2016 г.

II-ри семестър 2014/2015

Процедура по подбор: 18 ноември 2014 – 01 декември 2014 г.
Подаване на документи за кандидатстване за курсантска Еразъм мобилност: 18 - 24 ноември 2014г.
Изпит по английски език за кандидатстващите курсанти за Еразъм мобилност:
- 26  ноември 2013 г.,08.00 ч., Ректората;
Обявяване на участниците в курсантска Еразъм мобилност: 01 декември 2014
Заминаване за студентска Еразъм мобилност:
от февруари 2015

 

II-ри семестър 2013/2014

Процедура по подбор: 06 ноември 2013 – 10 декември 2013г.
Подаване на документи за кандидатстване за курсантска Еразъм мобилност: 06 - 26 ноември 2013г.
Изпит по английски език за кандидатстващите курсанти за Еразъм мобилност:
- 27  ноември 2013 г.,08.30 ч.;
- 29  ноември 2013 г.,08.30 ч.;
Обявяване на участниците в курсантска Еразъм мобилност: 10 декември 2013
Заминаване за курсантска Еразъм мобилност:
февруари - 01 март 2014

II-ри семестър 2012/2013

Подаване на документи за кандидатстване: 5 декември 2012 – 5 януари 2013 г
Изпит по английски език за кандидатстващите курсанти за мобилност „Еразъм”: 
9 януари 2013, 8.30ч, І-во общежитие, ст. 221
Обявяване на участниците в курсантска мобилност: 15 януари 2013 
Заминаване за курсантска/студенска мобилност „Еразъм”: не по-късно от 1 март 2013