МВР

Академия на МВР

 

Посещение на преподавател от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при АМВР в Главното училище на пожарната служба в гр. Варшава, Полша по програма „Еразъм +”

 

 

От 22 март до 23 май 2015 г. инспектор Христо Проданов - асистент в катедра „Тактика” към факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при АМВР осъществи обменно посещение с цел практика по програма “Еразъм+” в Главното училище на пожарната служба на Полша в гр. Варшава.
Наименованието на проведената практика беше „Организация на пожарната защита в Полша. Обучение на специлисти в областта на пожарната безопасност. Огнеустойчивост на стоманени колони”.
По време на практиката бяха осъществени контакти на различни равнища със служители, преподаватели и обучаеми от Главното училище на пожарната служба на Полша. По време на престоя си инспектор Проданов помогна за подготовката и реализирането на две мобилности с цел преподаване и една мобилност с цел практика на преподаватели от факултет ПБЗН при АМВР.
В хода на посещението бяха посетени няколко пожарни служби на територията на гр. Варшава, центрове за управление, центрове за практическа подготовка, както и редица меропротятия от живота на Главното училище.
Иснпектор Проданов се включи успешно и в работата на екип за научни изследвания, свързани със свойствата на различни материали при високи температури.
Обсъдени бяха редица варианти за взаимодействие межу двете институции, както и между отделни колеги в областта на подготовката на специалисти. 
1_G2_G3_G