МВР

Академия на МВР

 

Работна визита на началника на отдел „Международна дейност” на Академията на полицейските сили в Братислава, Словакия – д-р Ладислав Михалик

На работна визита в Академия на МВР по програма „Еразъм” от 07 юли до 11 юли 2014 г. бе началникът на отдел „Международна дейност” на Академията на полицейските сили в Братислава, Словакия – д-р Ладислав Михалик
На среща с ректора на АМВР - доц. д-р Иво Великов, д-р Михалик сподели задоволство от създаденото добро сътрудничество между двете академии през последните три години. Изказа благодарност на Еразъм координатора на АМВР д-р Красимира Василева за професионализма, точността и коректността при реализирането на тази форма на сътрудничество – различните видове мобилности – изходяща и входяща както за студенти, така и за преподаватели и служители, приключили успешно и за двете страни.
Д-р Михалик даде и висока оценка на курсантите от АМВР, провели продължаващо обучение през втория семестър на академичната 2013/2014 година, за тяхното сериозно отношение към учебния процес, стриктност и изпълнителност, много добра комуникативност и включване в университетския живот.
Доц. д-р Великов и д-р Михалик се обединиха в становището относно важността и полезността от участието в програма „Еразъм“, тъй като това е не само мобилност, но и стратегия за развитие и за усъвършенстване на учебните програми и учебните дисциплини на университетите в Европа. Ето защо трябва да се полагат усилия за продължаване и разширяване на установеното добро партньорство.
Със зам.-ректора на АМВР - доц.д-р Милен Иванов, д-р Михалик размени мнение и становища за висшето полицейско образование, първоначалното полицейско образование и продължаващото полицейско образование. Споделени бяха добри практики в двете страни. Доц. д-р Иванов сподели, че приема за удачна установената в Словакия система за средно първоначално професионално полицейско образование.
Д-р Михалик се срещна с деканите на двата факултета на АМВР. С доц .д-р Бойка Чернева - декан на факултет „Полиция“, размениха мнения за новите форми на престъност. Доц. д-р Симо Михов запозна подробно д-р Михалик със структурата и обучението във факултет „Полиция“. Потърсени бяха близки елементи на полицейското образование в двете страни.
Доц. д-р Руси Янев - декан на факултет ПБЗН, запозна госта със структурата и учебния процес на факултета; обясни практическите упражнения и дежурства на курсантите, разказа за получения опит от проведени вече две години входяща и изходяща курсантска и преподавателска Еразъм мобилности. Изказа готовността на факултета за включването му в програма „Еразъм+“ и за следващия програмен период. Обсъдена беше възможността за съмвестна работа по европейските програми.
Началникът на сектор „Организация на учебната дейност“ - г-н Кирил Мерджев, запозна д-р Михалик с организацията и документацията на учебния процес на АМВР. Дискутирани бяха практиките на електронното обучение.
Д-р Михалик се срещна с началника на сектор „Международно сътрудничество“ -
г-н Пламен Коларски, който го запозна с международната дейност на АМВР и организацията на сектора.
С Еразъм координатора д-р Красимира Василева бяха споделени проблеми и добри практики по реализиране на мобилности по програма „Еразъм“. Дискутирани бяха Еразъм курсовете - организация, участие, признаване. Убедени, че трябва да се засилва участието по програмите на Европейския съюз и по-пълно използване на предоставяните от тях възможности за дейности, д-р Василева и д-р Михалик набелязаха форми за продължаващо сътрудничество и съвместна работа, и идеи за общи проекти.