МВР

Академия на МВР

 

Делегация от АМВР посети Националния университет за обществени услуги в гр. Будапеща

От 22 до 28 май 2013 г. на Еразъм мобилност в Националния университет за обществени услуги в гр. Будапеща, Унгария, бяха началникът на отдел „Учебна и информационна дейност“ комисар Снежана Папазова и гл. експерт в сектор „Международно сътрудничество“ д-р Красимира Василева - Еразъм координатор на АМВР.
Делегацията на АМВР се срещна със зам.-ректора на университета проф. д-р Миклос Молнар. Дискутирани бяха въпросите за полицейското образование и възможностите за включване на мобилността в него като средство за сътрудничество и актуализиране на учебните програми. Проф. Молнар даде висока оценка на България като партньор.
Работни срещи за обсъждане на организацията и управлението на учебния процес на полицейското обучение се реализираха с ръководителя на отдел „Обучение“ на факултет „Полицейски науки“ д-р Янош Верхоцки. Представена беше унифицираната електронната система за управление на учебния процес на висшите учебни заведения в Унгария.
С г-н Золт Ханинг, експерт в централния отдел „Обучение“, се дискутираха въпросите на Европейската система за транфер на кредити, сподели се опит и позиция относно прилагането на националните кредитни системи. Обърна се внимание на кредитния индекс като инструмент за определяне на резултатността на обучението.
На среща със Миклош Ворос от Военния факултет на университета бяха засегнати възможностите на дистанционното обучение като част от електронното обучение.
Процесът на корелацията обучение - потребности бе представен от г-жа Мариан Варга, експерт в Института за кариерно развитие и човешки ресурси към университета.
Г-жа Тунде Пести, Еразъм координатор на университета, даде много висока оценка на курсантите от АМВР, реализирали Еразъм мобилност през втория семестър на настоящата академична година - Емил Иванов и Явор Парнаров от ІІІ РБК.