МВР

Академия на МВР

 

Посещение на представители на АМВР в Естонската академия на науките за сигурност, гр. Талин

От 09 до 15 май 2013 г. на визита в Естонската академия на науките за сигурност, гр. Талин, бяха зам.-деканът на факултет „Полиция“ доц. д-р Руси Янев и главният експерт в сектор „Международно сътрудничество“ д-р Красимира Василева - Еразъм координатор на АМВР. Посещението се осъществи в рамките на изпълнението от АМВР на мобилности за академичната 2012/2013 година, по програмата за висшето образование „Еразъм“ на европейската образователна програма „Учене през целия живот“.
Делегацията на АМВР се срещна със зам.-ректора на Естонската академия на науките за сигурност - г-жа Криста Хаак. Споделени бяха добрите резултати от реализираната Еразъм мобилност между двете академии за академичната 2012/2013 година; очертаха се рамките за продължаване и разширяване на сътрудничеството, като се използваха възможностите, които предоставя програма „Еразъм“ на европейските университети.
Работни срещи бяха проведени със зам.-директорите на колежите за полицейска и гранична охрана в гр.Мурасте - г-н Майко Мартсик и в гр. Райкусе - г-жа Мерле Кътсер, които са под управлението на Естонската академия на науките за сигурност, гр.Талин. Тези колежи предлагат както висше, така и професионално полицейско обучение. Споделен беше постигнатият опит на европейските полицейски академии в създаването на съвместни образователни модули за обучение на гранични служители в рамките на ФРОНКЕКС и използването му за задълбочаване на сътрудничеството чрез програмата за висше образование „Еразъм“. Набелязаха се възможностите за провеждане на трансгранични образователни практики и стажове в двете страни.
В Колежа за полицейска и гранична охрана в гр. Райкусе доц. д-р Руси Янев изнесе лекция  на тема: „Изследвания на полицейското противодействие на изпирането на пари“. Той се спря на въпросите за институционалното противодействие и методите за разкриване и разследване на изпирането на пари и насоките в европейските полицейски изследвания в областта на разкриването на изпирането на пари.
Доц. Янев и д-р Василева се срещнаха с курсантите на АМВР, продължаващи своето обучение в Естонската академия на науките за сигурност, гр. Талин, през втория семестър на академичната 2012/2013 година, които реализират Еразъм студентска мобилост.