МВР

Академия на МВР

 

Успешно участие в курсантска Еразъм мобилност

На 23 юли 2013 г. в зала „Европа” на АМВР се проведе среща за представяне на резултатите от проведената Еразъм мобилност с курсанти от III РБК от специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ на факултет „Полиция“ и от IV РБК от специалност “Пожарна и аварийна безопасност” на факултет ПБЗН на АМВР.
На срещата присъства ръководството на Академията в лицето на Ректора – проф.д-р Йордан Пенев, деканите на факултет „Полиция” доц.д-р Бойка Чернева и на факултет ПБЗН проф.д-р Георги Ботев, началника на отдел “Учебна и информационна дейност” комисар Папазова, зам.-ректора, зам.-декани, както и преподаватели, служители, курсанти.
Гост на събитието беше д-р Савена Борисова - старши експерт в Центъра за развитие на човешките ресурси, секторна програма „Еразъм“, „Учебни визити”, Темпус ІV, Еразмус Мундус, дейност Болонски процес. Форумът беше поздравен от директора на Информационния център на ЕС г-жа Мария Герганова и от Еврокомисаря г-жа Вивиян Рединг, зам.-председател на ЕК.
Специален интерес проявиха и гостите на АМВР по проекта „Утвърждаване на принципите за правата на човека при осъществяване на полицейската дейност в РБългария по българо-швейщарската програма за сътрудничество – г-н Мирко Фернандес и г-жа Аурели Маня.
 С встъпителни думи Еразъм координаторът на АМВР д-р Красимира Василева отбеляза успешното начало на Академия на МВР в участието по програма „Еразъм”, като се позова на трансферираните резултати от обучението на курсанти на АМВР през втория семестър на академичната 2012/2013 година в полицейските университети в Талин/Естония, в Братислава/Словакия и в Будапеща/Унгария, както и на получените общи оценки от преподаватели и служители в тези висши учебни заведения. Тя подчерта, че с това си представяне в Еразъм мобилността курсантите са допринесли за отстояване на доброто име на Академията на МВР пред европейските полицейски академични среди. Д-р Василева представи и двете издания, включващи материали на Еразъм курсантите, представящи тяхното участие в мобилността. „Научни доклади от курсантска Еразъм мобилност” и „Какво е да си Еразъм курсант?”, Тези книги лично са предадени и на г-жа Вивиян Рединг.
За отличното участие в трансграничното обучение и представяне на АМВР, Ректорът на Академията - проф.д-р Йордан Пенев - поздрави курсантите и изказа задоволство от факта, че чрез участието в програма „Еразъм”, Академията се „отваря” към европейското сътрудничество във висшето полицейско обучение и реално се включва в Европейското образователно пространство. Той награди с писмена похвала Еразъм курсантите: Ангел Калайджиев, Антония Хаджиева, Васко Маджирски, Емил Иванов, Ивон Паносян, Мария Раевска, Мартин Иванов, Михаела Петрова, Петър Попов, Петьо Петров, Росен Кръстев, Стела Димитрова, Стефан Великов и Явор  Парнаров. 
На свой ред курсантите представиха обучението си в съответните европейски университети, споделиха мнения, констатации, направиха и съпоставки. Разказаха за видяната Европа. Те благодариха за предоставената им възможност за участие в програма „Еразъм”, тъй като оценяват това си включване освен като професионално развитие, но и като личностно в широк аспект.
 Зам.-ректорът на АМВР поздрави всички, допринесли за успешното реализиране на мобилността по програма „Еразъм” и изказа убеденост, че натрупания опит ще спомогне за по-нататъшното използване на възможностите на европейската образователна програма.
 Д-р Савена Борисова даде много висока оценка за направеното и постигнатото с дейностите по програма „Еразъм” в Академия на МВР като със задоволство сподели, че такава успешна практика не е срещана в нацианалните университети, участници в програмата.
С мисълта на великия учен и мислител – Еразъм Ротердамски – „Няма по-хубава победа от победата над самия себе си” д-р Красимира Василева направи обобщението, че срещайки трудностите и преодолявайки ги по време на мобилността в друга страна, курсантите са преоткрили себе си, което им дава увереност да продължават да се доказват, служейки на страната ни.