МВР

Академия на МВР

 

Заминаващи

Кандидатстване

Автобиография

Заявление

Уверение от отдел УИД

Декларация по чл.21, ал.1 от ЗЗЛД

 Участие

Формуляр за кандидатстване
Тристранен договор - обучение / практика
Двустранен договор

Студентска Еразъм харта

Декларация за признаване на кредити

Декларация за лични данни

Нотариално заверено пълномощно

Банково извлечение за банкова сметка

 

Отчет

Формуляр за кандидатстване
Тристранен договор - обучение / практика

Отчети

Транспорт