МВР

Академия на МВР

 

Мониторинг на МВР по Европейски проект "The House"

Академия на МВР е страна по проект „Засилване на европейската координация за национални научноизследователски програми по сигурността на събития от голям мащаб „Къщата“ (The House N:285099)“. Този проект е продължение на проекта на Европейската комисия EU-SEC II „Координиране на националните научноизследователски програми и политики за сигурност на мероприятия в Европа от голям мащаб“, който започна през юли 2008 г. В него участват 22 страни от ЕС и Европол. Координатор на дейностите по проекта е Научноизследователският институт на ООН по интер-регионална престъпност и правосъдие UNICRI, а финансирането се осъществява от Европейската комисия. По силата на подписания договор между АМВР и UNICRI, Академията на МВР участва в научноизследователски, експертни и информационно-аналитични дейности.
В рамките на проекта „The House“ на 20 и 21 септември 2012 г. в х-л Хилтън, София се проведе среща мониторинг на полицейската дейност, свързана с организацията и провеждането на конкретното асоциирано събитие - футболната среща между България и Италия за квалификация на световно първенство (07.09.2012 г.).
Основната цел на мониторинга е запознаване с прилагането на общите подходи на страните партньори по управление на медиите и подготовката на полицейския състав за опазване на масови мероприятия.
На срещата присъстваха представители на ООН (UNICRI), експерти от Германия, Франция, Италия, Унгария, Малта и Словения, както и цялото ръководство на СДВР, представители на Националния и информационен център по сигурността на спортни мероприятия, представители на Главна дирекция „Национална полиция“.
На работния семинар в хотел Хилтън, София бяха представени следните презентации:
1. „Аспекти на сигурността на футболен мач за квалификация за световно първенство между България и Италия“ с презентатор гл. инспектор Антон Златанов - началник на група „Хулиганство, екстремизъм и спортни мероприятия“ към СДВР.
2. „Управление на медии“ и дейност по конкретното събитие с  презентатор специалист Георги Карадобрев - говорител на ГДНП.
3. „Подготовка на полицейските служители за гарантиране сигурността на масови мероприятия“ с презентатор ст. преподавател Пламен Попов - катедра ООР, ф-т „Полиция“ при АМВР.
Презентациите бяха последвани от ползотворна дискусия за оптимизиране на подходите в полицейската дейност за справяне със спортното и, в частност с футболното хулиганство. Също така бяха представени съоръженията на Националния стадион „Васил Левски“, пряко свързани със сигурността на футболната среща.