МВР

Академия на МВР

 

Пилотен курс на тема „Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма”

 В периода 27 септември 01 октомври 2010 г. Академията на МВР организира и осъществи пилотен курс за служители в областта на финансовото разследване на организираната престъпност и тероризма на тема: „Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма”.
 Обучението се проведе по хармонизирана европейска учебна програма, изготвена от международна работна група от България, Белгия, Македония и Испания.
 Мероприятието се  реализира в рамките на проект: „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма” - JLS/2007/ISEC/FPA/C1/020 - по програма на Европейската комисия „Предотвратяване и борба с престъпността” (ISEC).
 В курса взеха участие полицейски служители, противодействащи на организираната престъпност и тероризма, и разследващи полицаи, разкриващи и разследващи престъпления, свързани с тежки форми на организирана престъпност – контрабанда, корупция, трафик на наркотици, трафик на хора, изпиране на пари и тероризъм.
 Обучението се проведе от международен лекторски екип, като за практическите упражнения съдействаха колеги от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна дирекция „Досъдебно производство“.