МВР

Академия на МВР

 

Събития

Чешки преподавател на посещение в АМВР

Полска студентка на стаж в МВР

Посещение на преподавател от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при АМВР в Главното училище на пожарната служба в гр. Варшава, Полша по програма „Еразъм +”

Посещение на преподавател от Естонската академия на науките за сигурност в АМВР.

Посещение на двама преподаватели от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при АМВР в полицейското училище в гр. Прага, Чехия по програма „Еразъм +”.

 

Първи гост-преподавател по програма "Еразъм+" за летния семестър на факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" на АМВР

 

Информационна среща "Еразъм+"

 

Стартиране на мобилности по програма "Еразъм+"на факултет Пожарна безопасност и защита на населението

 

Отчитане на резултатите от студентска Еразъм мобилност 2013-2014 г.

 

Гост-препедавател от Полицейската академия на Долна Саксония

 

Публикация за курсант от АМВР в немския печат

 

Работно посещение на началника на отдел "Международна дейност" на Академията на полицейските сили в Братислава, Словакия-д-р Ладислав Михалик

 

Директорът на Полицейската академия на Долна Саксония на работна визита в АМВР

 

Делегация на АМВР на работно посещение в Полицейската академия на Чешката република

 

Успешно приключи първата реализирана за Академията на МВР входяща студентска мобилност с цел обучение

 

"Европа 2020" и провеждането и във факултет ПБЗН

 

Заместник министрите на МВР г-н Йордан Грамов и г-н Васил Маринов се срещнаха с курсанти на Академия на МВР

 

Откриване на Еразъм семестъра в Академия на МВР

 

Оценка на Европейската комисия чрез Центъра за развитие на човешките ресурси за администрирането на програма "Еразъм" в Академия на МВР за академичната 2012/2013 г.

 

Начало на Еразъм мобилността за академичната 2013-2014 г.

 

Успешно участие в курсантска Еразъм мобилност

 

Представяне на резултатите от участието в курсантска Еразъм мобилност - на академичната 2012/2013 година

 

Делегация от АМВР посети Националния университет за обществени услуги в гр. Будапеща

 

Посещение на представители на АМВР в Естонската академия на науките за сигурност, гр. Талин

 

Посещение на преподаватели от Естония във факултет ПБЗН

Информационна среща по секторна програма „Еразъм”

Информационен ден на Европейските образователни програми