МВР

Академия на МВР

 

Откриване на Еразъм семестъра в Академия на МВР

На 17 март 2014 г. в кабинет „Еразъм” на АМВР ректорът на Академия на МВР - доц.д-р Иво Великов, официално откри семестъра на транснационалното продължаващо обучение в АМВР на общо 7 студенти, пристигнали по програма „Еразъм” от  Естонската академия на науките за сигурност, гр. Талин, Полицейската академия на Чешката Република, Прага и Академията на полицейските сили в Братислава, Словакия. Той ги приветства за това, че проявяват интерес към обучение в друга страна, че са избрали Академия на МВР и че имат желание по-отблизо да се запознаят с България – страна с една от най-старите култури в Европа. Той им пожела успешно обучение и хубави моменти по време на престоя, които да съхрани у тях траен спомен за България.
Доц.д-р Бойка Чернева, декан на факултет „Полиция”, представи структурата на АМВР, учебните програми и учебните предмети. Тя се спря на особеностите на висшето полицейско обучение у нас. Изрази увереност, че тримесечният период на Еразъм обучението в АМВР ще бъде полезен за тях, а за факултета – натрупване на опит по провеждане на входяща Еразъм мобилност. 
Д-р Красимира Василева изтъкна, че в сферата на образование ЕС постигна интегриране чрез изграждането на Европейското образователно пространство (2010 г.), което позволява свободното движение на студенти, академичен състав, учени и знание. Европейската комисия (ЕК) отчете през 2013 г. осъществени 3 мил. студентска Еразъм мобилности от началото на дейност на програма „Еразъм” (1987 г.), а за следващия програмен период (2014-2020 г.) ЕК залага 20% от завършващите ВУЗ да преминават обучение в друга европейска страна. Тя сподели, че по качеството на провеждане на Еразъм мобилността се определя доколко един университет е „отворен”, дали е в крак със съвременните изисквания и как реализира европейското измерение в образованието (основно изискване на ЕК). Тя приветства пристигналите Еразъм студентите от европейските партньорски полицейски университети за тяхното участие, защото така те спомагат за реализирането на стратегията на ЕС „Европа 2020” и ги насърчи да се възползват от възможностите, които предоставя ЕК на младите чрез нейните образователни програми.
Присъствалите Еразъм курсанти от ІV РБК на АМВР изказаха готовност за съдействие за успешното реализиране на входящата студентска Еразъм мобилност в АМВР през втория семестър на академичната 2013/2014 г.