МВР

Академия на МВР

 

Гост-преподавател от Полицейската академия на Долна Саксония в АМВР.

От 22 до 26 септември 2014 г. преподавателят на Полицейската академия на Долна Саксония (ПАДС) проф. Александра Стюперич бе на Еразъм мобилност с цел преподаване в Академия на МВР. Тя разговаря с ректора на АМВР доц. д-р Иво Великов, с когото дискутираха изискванията към полицейското висше образование в бързо променящите се обществени и икономически условия и престъпен свят.
Проф. Стюперич посети базите на ГДОП, сектор „Кинология, племенно дело и специална подготовка на водачи на полицейски кучета“ в гр. София и гр. Берковица, където изнесе лекции. Тя беше впечатлена от професионализма на българските обучители на полицейски кучета, както и от отличната подготовка на кучетата в разпознаването на определен обект.
С декана на факултет „Полиция“ доц. д-р Бойка Чернева немският преподавател обмени мнения за акценти в преподаването, а възможностите за засилване на сътрудничеството между двете полицейски академии проф. Стюперич обсъди с Еразъм координатора на АМВР д-р Красимира Василева.