МВР

Академия на МВР

 

Стартиране на мобилности по програма „Еразъм+” на факултет "Пожарна безопасност и защита на населението"

На 18 ноември 2014 г. се проведе информационна среща във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” на тема: „Предизвикателствата на новата програма „Еразъм+”, във връзка с участието на факултета по ключова дейност К1 на програмата.
Срещата бе открита от декана на факултета доц. д-р Руси Янев, който изказа готовността на ръководството, преподавателите и курсантите на факултета за реализиране на Еразъм мобилности.
Зам.-ректорът на АМВР - доц. д-р Милен Иванов, поздрави факултета за активността и постоянството му в участието в програмата на Европейския съюз за сътрудничество във висшето образование - „Еразъм”. Също така сподели ползите от обмен с аналогични висши училища от Европа за развитието на образователния процес на академията, както и за персоналното усъвършенстване на всеки участник. Доц. д-р Иванов пожела успешна и резултатна мобилност на факултет ПБЗН през настоящата академична 2014/2015 година.
Д-р Красимира Василева, Еразъм координатор на АМВР, запозна присъстващите с изискванията на новата образователна програма „Еразъм+” относно реализирането на видовете мобилности. Обърна внимание на особената важност, която Европейската комисия определя на мобилността като инструмент за постигане на целите, заложени в стратегията на Европейския съюз за развитието на университетите в Европа през следващите 6 години.
Д-р Василева разясни етапите на реализиране на Еразъм мобилностите и процедурите за участие.
Преподавателите - проф. д-р Веселин Симеонов, доц. д-р Жани Нейкова, доц. д-р Радослав Къртов и докторант Христо Проданов, отговарящи за реализирането на Еразъм мобирностите на факултет ПБЗН, подробно представиха Еразъм курсовете, които предлагат партньорските висши училища: Колеж по спасяване на Естонската академия на науките за сигурност, гр. Талин; Департамент по кризисен мениджмънт на Полицейската академия на Република Чехия и Базисното училище по пожарна служба на Варшава, Полша.
Оживена дискусия бе провокирана от въпросите на курсантите относно признаването на кредитите от обучението в чужбина, изпитни сесии през настоящата академична година, параметри на мобилността и пр. Те получиха уверението на декана на факултета доц. д-р Руси Янев за признаване на постигнатите резултати, вписани в документите на посрещащите институции, а Еразъм координаторът изказа готовност за пълно съдействие на всеки участник в етапите от мобилостите, както и помощ в оформянето на изискуемата документация по програма „Еразъм+”.