МВР

Академия на МВР

 

Публикация за курсант от АМВР в немския печат

От 1 юли до 29 септември 2014 г. курсантът Ивайло Василев от факултет „Полиция” проведе студенска Еразъм мобилност с цел практика в гр. Олденбург Германия. Това е първото участие на курсант в тримесечен задграничен стаж по време на неговото редовно обучение в АМВР. Той бе реализиран на база двустранното споразумение между Академията на МВР и Полицейската академия в Долна Саксония, Германия, за реализиране на дейности по програма „Еразъм”.
Информация за стажантската работа на курсант Ивайло Василев бе поместена в местен
вестник в статията под заглавие: „Българин патрулира на дежурство в Олденбург”, чийто превод предоставяме.