МВР

Академия на МВР

 

Посещение на двама преподаватели от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при АМВР в полицейското училище в гр. Прага, Чехия по програма „Еразъм +”.

От 26 април до 02 май 2015 г. доц. д-р Жани Нейкова и проф. д-р Стефан Симеонов - преподаватели от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при АМВР осъществиха обменно посещение с цел преподаване по програма Еразъм+ в Полицейската академия на Република Чехия в гр. Прага.
По време на мобилността преподавателите са провели среща с д-р Франтишек Хрибик - заместник-ректор по международното сътрудничество на Чешката полицейска академия, и г-жа Ева Ханкова - координатор по програма Еразъм+, на която са обсъдили новите тенденции в професионалното обучение, както и възможностите за засилване на сътрудничеството между двете полицейски академии.
Преподавателите от АМВР също са посетили Хидро-метеорологичния институт, Регионалния център 112 в гр. Прага, както и Училището по пожарна безопасност във Фридек-Мистек до гр. Остава с цел запознаване със системата за реагиране при кризисни ситуации.
По време на лекциите на двамата български преподаватели освен чешките студенти са присъствали и студенти по програма Еразъм+ от Великобритания, Литва, Словакия и България.