МВР

Академия на МВР

 

Курсанти, отчитат участие в студенската Еразъм мобилност 2013/2014 г.

На 02 октомври 2014 г. в зала „Европа” се проведе среща за представяне на резултатите от проведената студентска Еразъм мобилност 2013/2014 г. на курсанти от факултетите „Полиция” и „Пожарна безопасност и защита на населението” на АМВР.
На събитието присъстваха ректорът на АМВР доц. д-р Иво Великов, зам.-ректорът доц. д-р Милен Иванов, деканът на факултет „Полиция” доц. д-р Бойка Чернева, преподаватели и курсанти от двата факултета.
Срещата бе открита от Еразъм координатора на АМВР д-р Красимира Василева. Тя съобщи, че академията реализира за втора година мобилности по европейската програма „Еразъм”, като постигна надграждане в това си участие. То се изразява в увеличаване на партньорите – от три полицейски университета през 2012/2013 година на шест през 2013/2014 година, а именно: Естонската академия на науките за сигурност, гр. Талин; Националният университет за обществени услуги, факултет „Полицейски науки”, Унгария; Академията на полицейските сили в Братислава, Словакия; Полицейската академия на Република Чехия; Полицейската академия в Долна Саксония, Германия и Полицейската академия в Шчитно, Полша. Това даде възможност за увеличаване броя на курсантите от АМВР, участващи в студентска Еразъм мобилност – от 14 предходната година на 23 през 2014 г.
Академията натрупа опит и в реализирането на входяща студентска Еразъм мобилност с цел обучение, като беше посрещаща институция за студенти от европейските партньорски полицейски университети, които през втория семестър на академичната 2013/2014 година продължиха своето обучение в АМВР.
Д-р Красимира Василева подчерта, че Еразъм мобилностите не са еднократни визити или дейност от един проект. Те са практическо изражение на политиката на Евроепйския съюз в сферата на висшето образование. Те са инструментът за постигане на поставените цели както в стратегията на Европейския съюз „Европа 2020”, така и в Националната стратегия за развитие на висшето образование на Р България. Ето защо осъществените Еразъм мобилности трябва да се разглеждат като постигнат опит в един развиващ се процес, процес на усъвършенстване на образователните системи и на учебния процес, в който участват всички страни-членки и от който АМВР не може да бъде настрана.
Еразъм координаторът предостави думата на курсантите, които представиха структурата и обучението на университетите, подготвили и реализирали тяхната 3 - 4 месечна Еразъм мобилност. Те споделиха интересни моменти от учебните занимания, в които са участвали, както и направиха анализ и съпоставка на системите за вътрешна сигурност на страните от ЕС. Различия в организацията на полицейските дейности и служби в България и Германия представи и завърналият се само преди 3 дни курсант, провел тримесечен Еразъм стаж в Долна Саксония.
Курсантите се похвалиха с много доброто си участие в учебния процес на партньорските Еразъм университети, с получени отлични оценки и похвали, както и връчени медали от участия в състезания.
Те разказаха и за културното обогатяване, придобито от престоя в друга страна. Изказаха благодарност за предоставената им възможност да участват в мобилност по програма „Еразъм”, тъй като я оценяват като едно неповторимо изживяване, натрупан професионален и житейски опит, а впечатленията и създадените контакти са формирали у тях по-широк поглед и умения за по-добра комуникация.
Ректорът на АМВР доц. д-р Иво Великов поздрави курсантите и сподели, че полицейският служител трябва винаги да показва дисциплинираност, знания, професионални умения и поведение, всяващи респект, да доказва своята преданост към полицейската служба както на национално, така и на европейско ниво. Той подчерта, че само когато човек е отговорен и активен, може да постита резултати и пожела на всички успех в професионалната реализация.
Еразъм координаторът д-р Василева съобщи, че и тази година Академията издава сборник с доклади на курсантите, участвали в студенска Еразъм мобилност, който се явява като патент на АМВР, тъй като е единственото печатно издание по програма „Еразъм” с предлаганото съдържание и предназначение. Тя предостави от него на всички присъстващи и изказа надежда книгата да може да допринесе за по-доброто разбиране на програма „Еразъм” и по-активното включване в нея.