МВР

Академия на МВР

 

Представяне на резултатите от участието в курсантска Еразъм мобилност - на академичната 2012/2013 година

На 23 юли 2013 от 14.00 ч. в зала „Европа” на АМВР ще се състои среща, на която курсантите на АМВР ще представят резултатите от участието си в Еразъм мобилност.
Академия на МВР приключи успешно струдентската мобилност по секторна програма „Еразъм” за втория семестър на академичната 2012/2013 година. Тя се явява продължаващо обучение за курсанти от III РБК от специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ на факултет „Полиция“ - Ангел Калайджиев, Антония Хаджиева, Васко Маджирски, Емил Иванов, Ивон Паносян, Михаела Петрова, Петър Попов, Петьо Петров, Росен Кръстев, Стела Димитрова, Стефан Великов, Явор  Парнаров и за курсантите от IV РБК на факултет ПБЗН - Мария Раевска, Мартин Иванов - в партньорските на АМВР полицейски университети:
• Естонската академия на науките за сигурност в гр. Талин,
• Академията на полицейските сили в Братислава, Словакия и
• Националния университет за обществени услуги, факултет „Полицейски науки” в Будапеща, Унгария. 
Курсантите на АМВР получиха от преподаватели и служители на съответните европейски висши учебни заведения много висока цялостна оценка за своето участие в Еразъм мобилността – за обучение, комуникация, включване в академичния и социален живот:
- Курсантите, участвали в Еразъм мобилност в Словакия се върнаха със златни медали за отлично проведена мобилност в Академията на полицейските сили в Братислава;
- Курсантите, участвали в Еразъм мобилност в Унгария са с най-високите оценки от положени изпити в Еразъм практиката на Националния университет за обществени услуги, факултет „Полицейски науки” в Будапеща.
- Курсанти, участвали в Еразъм мобилност в Естония са получили сертификат за участия в допълнителни семинари.