МВР

Академия на МВР

 

Посещение на преподаватели от Естония във факултет ПБЗН

В периода 7 – 13 май 2013 година съгласно проект по програма „Еразъм” за преподавателска мобилност на посещение във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академия на МВР  бяха преподаватели от "Естонската академия по науките за сигурността" – г-жа Стела Поликарпус – помощник при управлението при кризи и г-жа Юле Йосар – ръководител на Центъра за спешно реагиране. Целта на посещението беше задълбочаване на сътрудничеството между двете висши училища чрез обмяна на нови добри практики и опит по отношение на професионалното обучение в ЕС.
По време на посещението преподавателите от Естония проведоха срещи с ръководството на Академията на МВР и изнесоха лекции пред служители и курсанти във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението”  на тема:
• „Структура на естонския борд за спасяване и услуги и системата за обучение”;
• „Структура на естонския център за спешно реагиране и услуги и системата на обучение”;
• „Реагиране при химически инциденти в Естония – обучение, оборудване, управление, контрол и процедури.”
• „Дейност на Центъра за спешно реагиране – обучение на служителите, радио системи и обмен на информация”.
 Гостите  посетиха и бяха запознати с дейността на Академията на МВР, факултет „Пожарна безопасност и защита на населението”, СУ "ПБЗН" и посетиха центъра за спешни повиквания на телефон 112 в гр. София.