МВР

Академия на МВР

 

Участие

 

Формуляр за кандидатстване

 

Тристранен договор - обучение / практика


Двустранен договор

 

Студентска Еразъм харта

 

Декларация за признаване на кредити 

Декларация за лични данни

Нотариално заверено пълномощно

Банково извлечение за банкова сметка