МВР

Академия на МВР

 

Посещение на преподавател от Естонската академия на науките за сигурност в АМВР.

На основание сключено споразумение за сътрудничество между АМВР и Естонската Академия по Сигурност - цикъл лекции по програма ,,Еразъм+” мобилност във факултет ПБЗН изнесе г-жа Силва Кирсимеги.
Обучаемите от 3 и 4 курс на ОКС бакалавър по специалността Кризисен мениджмънт и колеги преподаватели от ф-т ПБЗН в продължение на 8 учебни часа бяха запознати с принципите на взаимодействие между гражданските институции (ПБЗН, Полиция и др.) и военните формирования и възможността за използване на военни сили при бедствени ситуации и спасителни действия. В края на обучението бе проведено събеседване по повдигнатите въпроси.
По време на посещението си г-жа Кирсимеги се срещна  с ректора на АМВР - доц. д-р. Б. Чернева, декана на ф-т ПБЗН - доц. Ив. Тодоров и началника на сектор Международно сътрудничество- г-н Ивайло Николов. 
Г-жа Кирсимеги изрази своето задоволство от организацията и оказаното и съдействие по време на пребиваването й в АМВР, както и надежда за задълбочаване на сътрудничеството между двете организации.