МВР

Академия на МВР

 

Първи гост-преподавател по програма „Еразъм +” за летния семестър на Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” на АМВР

Ректорът на Академията на Министерството на вътрешните работи доц.д-р Бойка Чернева се срещна с г-н Шимон Птак - първият гост-преподавател по програма „Еразъм +“ за летния семестър на Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Г-н Птак е асистент и Еразъм координатор на факултет „Пожарна безопасност“ при Главното училище на пожарната служба на Република Полша. Посещението му се проведе от 9 до 16 януари 2015 г., в рамките на реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване.
По време на посещението г-н Птак имаше среща с ръководството на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“. Бяха обсъдени студентските мобилности на курсанти от АМВР в Република Полша, които предстои да се реализират до края на настоящата учебна година.
Г-н Птак изнесе лекции пред курсанти и преподаватели от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ - АМВР на тема „Европейски подход към предотвратяване на експлозии в индустрията“.
В рамките на посещението гостът посети Националния оперативен център на ГДПБЗН - МВР и 01 РСПБЗН при СДПБЗН.