МВР

Академия на МВР

 

Академичен съвет при академията на МВР

 1. проф. дн Любомир Кирилов Тимчев – ВПД ректор на АМВР, председател;
 2. доц. д-р инж. Валентин Тодоров Чочев – зам.-ректор на АМВР, зам.-председател;
 3. доц. д-р Иван Петров Видолов – декан на факултет „Полиция“;
 4. доц. д-р инж. Иван Тодоров Тодоров – декан на факултет ПБЗН;
 5. проф. д-р Йордан Йорданов Пенев;
 6. проф. д-р Владко Мичов Иванов;
 7. проф. д-р Ставри Йорданов Фердов;
 8. доц. д-р Станимир Петров Илиев;
 9. доц. д-р Руси Владимиров Янев;
 10. доц.. д-р Добромир Йотов Доков;
 11. доц. д-р Марин Станчев Станчев;
 12. доц. д-р Валери Денев Тодоров;
 13. доц. д-р Росен Георгиев Радулов;
 14. доц. д-р Симо Георгиев Михов;
 15. доц. д-р Живко Ангелов Велчев;
 16. проф. д-р инж. Георги Коев Ботев;
 17. доц. д-р инж. Румен Емилов Григоров;
 18. доц. д-р инж. Жани Димова Нейкова;
 19. проф. д-р инж. Радослав Христов Къртов;
 20. Кирил Иванов Мерджев;
 21. ас. Кирил Деянов Чифлички, докторант;
 22. курсант Атина Сашева Ташева, I РБК, факултет ПБЗН;
 23. курсант Камелита Велимирова Бежанска, IІ РБП факултет „Полиция“;
 24. курсант Петър Яворов Попов, I РБП, факултет „Полиция“;
 25. курсант Мартина Николаева Стоянова, I РБП, факултет „Полиция“.