МВР

Академия на МВР

 

Заместник-ректор на Академията на МВР

 

Комисар доц. д-р Добромир Йотов Доков

zam rektor

   

Роден на 10 август 1969 г. в гр. София

 

Образование:

1987 г. – средно образование – СПТУ по Автотранспорт - гр. София, професионална квалификация „Монтьор на МПС, автомобилен монтьор“;

1991 г. – полувисше образование – Институт за учители по практика - гр. Сливен, специалност „Експлоатация на автотранспортна техника“ и квалификация „Учител по практика по експлоатация на автотранспортна техника“;

1997 г. – висше образование – Технически университет - гр. София, Инженерно-педагогически факултет, специалност „Транспорт и енергетика“, магистър - инженер;

2013 г. – доктор по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)“;

2016 г. – доцент по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)“;

 

Професионален стаж:

1992 – 2008 г. - преминава през различни младши изпълнителски и изпълнителски длъжности в отдел „Пътна полиция“ – СДВР;

2009 – 2010 г. – преподавател в ЦСПП – София;

2010 – 2015 г. – преподавател и старши преподавател в катедра „Опазване на обществения ред“, факултет „Полиция“ – АМВР;

2016 – 2017 г. – доцент в катедра ООР;  

2017 г. –  ръководител-катедра ООР;

2019 г. –  ВПД зам.-ректор АМВР.

 

Научни публикации:

Монографии:

„Движение на пътни превозни средства, управлявани от чуждестранни водачи“ (2011)

„Условия и ред за придобиване на свидетелства за управление на моторни превозни средства“ (2013)

„Ограничаване на пътнотранспортния травматизъм от Пътна полиция“ (2015)

„Допълнително (дисциплиниращо) обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на контролни точки“ (2019)

Студии и статии:

„Научно-практически коментар на промените в Закона за движението по пътищата от декември 2016 и януари 2017 година“ (2017)

„Повишаване безопасността на движението по пътищата“ (2018) г.

„Взаимодействие на Пътна полиция по отчета на водачите на моторни превозни средства“ (2019)

„Правоспособност за управление на моторни превозни средства“ (2018)

„Към устойчивост на законодателството за движението по пътищата“ (2019) г.

Учебници и учебни пособия:

„Контрол на пътното движение – първа част и втора част“ (2018)

„Административнонаказателна дейност по Закона за движението по пътищата“ (2014)

„Управление на служебни автомобили в МВР“ (2015)

Доклади:

„Контрол от Пътна полиция върху отчета на водачите на моторни превозни средства“ (2014)

„Роля на Пътна полиция в контрола на движението по пътищата в Република България“ (2014)