МВР

Академия на МВР

 

Заместник-ректор на Академията на МВР

  Комисар доц. д-р Добромир Йотов Доков
DSC_0014-1

 

Роден на 10 август 1969 г. в гр. София

 

Образование:

1991 г. – Институт за учители по практика - гр. Сливен, специалност „Експлоатация на автотранспортна техника“ и квалификация „Учител по практика по експлоатация на автотранспортна техника“

1997 г. – Технически университет - гр. София, Инженерно-педагогически факултет, специалност „Транспорт и енергетика“, магистър - инженер

2013 г. – доктор по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)“

2016 г. – доцент по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)“

 

Професионален стаж:

1992 – 2008 г. – преминава през различни младши изпълнителски и изпълнителски длъжности в отдел „Пътна полиция“ – СДВР

2009 – 2010 г. – преподавател в ЦСПП – София

2010 – 2015 г. – преподавател и старши преподавател в катедра "Опазване на обществения ред" (ООР), факултет "Полиция" – АМВР

2016 – 2017 г. – доцент в катедра ООР

2017 г. – ръководител на катедра ООР

2019 г. – ВПД зам.-ректор АМВР

2020 г. – ръководител на катедра ООР

2021 г. – заместник-ректор на АМВР

 

Научни публикации:

 

Монографии:

„Движение на пътни превозни средства, управлявани от чуждестранни водачи“ (2011)

„Условия и ред за придобиване на свидетелства за управление на моторни превозни средства“ (2013)

„Ограничаване на пътнотранспортния травматизъм от Пътна полиция“ (2015)

„Допълнително (дисциплиниращо) обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на контролни точки“ (2019)

„Контрол върху отчета на водачите на моторни превозни средства от Пътна полиция“ (2020)


Студии и статии:

„Научно-практически коментар на промените в Закона за движението по пътищата от декември 2016 и януари 2017 година“ (2017)

Повишаване безопасността на движението по пътищата“ (2018)

„Взаимодействие на Пътна полиция по отчета на водачите на моторни превозни средства“ (2019)

„Правоспособност за управление на моторни превозни средства“ (2018)

„Към устойчивост на законодателството за движението по пътищата“ (2019)

„Мерки за повишаване безопасността на пътното движение“ (2020)

 

Учебници и учебни пособия:

„Контрол на пътното движение – първа част и втора част“ (2018)

„Административнонаказателна дейност по Закона за движението по пътищата“ (2014)

„Управление на служебни автомобили в МВР“ (2015)

 

Доклади:

„Контрол от Пътна полиция върху отчета на водачите на моторни превозни средства“ (2014)

„Роля на Пътна полиция в контрола на движението по пътищата в Република България“ (2014)

„Роля на човешкия фактор за безопасността на движението по пътищата“ (2020)

„Видове свидетелства за управление на моторни превозни средства“ (2020)

„Контролиране безопасността на движението по пътищата“ (2020)