МВР

Академия на МВР

 

Ректор на Академията на МВР

 Старши комисар доц. д-р Неделчо Лазаров Стойчев 

Роден на 18.12.1959 г. в гр. Пловдив

Завършил е „Психология“  в СУ “Св. Климент Охридски”.
На работа в системата на МВР е от 1992 г. като е заемал длъжностите:
1992-1997 г. – психолог в Института по психология-МВР;
1997-1998 г. – научен сътрудник І степен /психолог/ в Института по психология-МВР;
1998-2009 г. – началник на сектор в Института по психология-МВР;
2009-2013 г. - директор на Института по психология-МВР;
2013-2014 г. - държавен експерт при дирекция КИАД – МВР;
2014-2016 г. - заместник-ректор на Академията на МВР;                                                  

2016 г. - ректор на Академията на МВР.

 

В своята работа показва качества в прилагането на креативни психологически методи при разследването на тежки престъпления. Има съществен принос в развитието на криминалната психология. Многократно е награждаван за значими постижения при изпълнение на служебните си задължения.