МВР

Академия на МВР

 

АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

София, бул. Александър Малинов №1

 

КАК ДА СТИГНЕМ ДО АКАДЕМИЯТА НА МВР

 

тел. (дежурна част):  02/98 29 213

факс: 02/97 43 785

e-mail: [email protected]

работно време- 08.00 ч.-12.00 ч., 12.30 ч.-16.30 ч.


 

 

 

Декани:

Факултет "Полиция" -  комисар доц. д-р Иван Видолов- 02/9829-375

Факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" - комисар доц. д-р Иван Тодоров
                                - 02/9821-075

 

Директори на центрове:

Център за специализация и професионална полицейска подготовка - Казанлък -
                                  директор комисар Петър Петров - 0431/63-669

Център за специализация и професионална полицейска подготовка - Варна -
                                  директор комисар Живко Станев - 052/741-247

Център за специализация и професионална  подготовка по ПБЗН - Варна -
                                   директор комисар Георги Каркелев - 052/501-050

Център за специализация и професионална полицейска подготовка - Пазарджик - 
                                   
директор комисар Станимир Калоферов - 034/434-150
                                   e-mail: [email protected]

Отдел "Учебна и информационна дейност":

  • Център за административно и информационно обслужване на обучаемите: 

отдел "Учебна и информационна дейност"

Канцелария на Академията на МВР

02/9829-250

02/9829-275   

Канцелария на Академия на МВР - факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" 

02/9821-069

 

 

Библиотека

02/9829-384

Автоматизирани информационни фондове

 Соня Митева - 02/9829-368

 

Комендатура:
Дежурна част - 02/9829-213(321)

 

Сектор "Секретариат":
Деловодство - 02/9829-334

 

Сектор "Човешки ресурси": 

Началник на сектор - 02/9829-202

Техн. сътрудници - 02/9829-221

 

Сектор "Международно сътрудничество":
02/9829-273

 

Сектор "Финансово осигуряване":
 Румяна Стоилкова - 02/974-38-63

 

Сектор "Управление на собствеността":
Росица Караджова - 02/9829-246