МВР

Академия на МВР

 

Календар

Наближава крайният срок за подаване на документи за прием в магистърските програми на АМВР

Уважаеми кандидати,

Напомняме Ви, че наближава 22 юни – крайният срок за подаване на документи за прием в магистърските програми на Академията на МВР: „Защита на националната сигурност“, „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“, „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“, „Публична администрация“ и „Пожарна и аварийна безопасност“.

По време на обучението студентите получават интердисциплинарна подготовка, която способства за изграждане на богата култура, придобиване на нови професионални умения и лидерски качества. Завършилите специалностите могат да заемат ръководни и изпълнителски длъжности в МВР, в службите за сигурност и обществен ред, в други министерства и ведомства, в държавната и местната администрация, в неправителствени организации и частни фирми.

В учебния процес участват изявени научни работници и специалисти в различни области. Обучението се провежда в задочна форма и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.

Годишните такси за обучение, субсидирано от държавата, са 300 лв., а за обучение по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО (обучение срещу заплащане) - 500 лв.

Академията на МВР е първенец сред висшите училища у нас в направлението "Национална сигурност", а в останалите направления се конкурира с най-добрите университети. Посрещнете предизвикателствата на новото време с качествено образование, придобито в Академията на МВР!

18 юни 2021

В Центъра за специализация и професионална подготовка в град Пазарджик се проведе „Специализирано практическо занятие"

На стажант-жандармеристите гостуваха техни колеги от Зоналното жандармерийско управление в Пловдив при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма”.

С бъдещите жандармеристи от структурите в цялата страна беше проведено практическо занятие, свързано с тактическите действия на полицейските служители при охрана на масови и спортни мероприятия, задържане на лица, охрана на стратегически обекти и дипломатически представителства, опазване на обществения ред при различни ситуации от ежедневната работа. В рамките на три последователни дни опитните служители от Зоналното жандармерийско управление в Пловдив проведоха множество практически тренировки с обучаемите, поставяха ги в ситуации, близки до реалните, с използване на оборудване и техника. По този начин „новобранците” получиха безценни съвети и напътствия от по-опитните си колеги. Нагледно се демонстрираха начините за използване на полицейското оборудване, защитата на личната неприкосновеност и адекватното поведение по време на екипна работа. По време на обучението беше поставен акцент и върху огромната отговорност, която всеки служител носи за опазването на своя живот, този на своите колеги и на гражданите.

Провеждането на практически занятия от този вид е от изключителна важност за правилното формиране на знания и опит у младите полицаи, за последователното им изграждане, като професионалисти.

Ръководството на Академията на МВР изразява своята благодарност към ръководството на ГДЖСОБТ и ЗЖУ - Пловдив за изключително ползотворното и успешно сътрудничество.


17 юни 2021

Церемония по връчването на дипломите на випускници от магистърските програми на Академията на МВР

На тържествена церемония в Академията на МВР бяха връчени дипломите на випускниците, завършили магистърска степен по специалностите Защита на  националната сигурност, Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред, Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност, Публична администрация.

„Бъдете жадни за знания, развивайте своя потенциал, предавайте своята енергия и стимулирайте колегите и близките си хора към духовно усъвършенстване  и израстване, защото такъв е пътят на съвременния служител и само така можем да бъдем полезни на обществото“,  заяви в словото си  ректорът на Академията на МВР старши комисар доц. д-р  Иван Видолов.

„Със заслужени почитания се обръщам и към преподавателите, които наставляват студентите, вдъхновяват ги и поддържат жив пламъка на знанието. Резултатите от техния труд са видни и носят висок престиж за Академията – безспорен лидер във висшето образование у нас по направление „Национална сигурност“ и конкурент на най-добрите университети в другите направления“,  продължи ректорът.
На церемонията присъства заместник-директорът на дирекция "Човешки ресурси" в МВР г-н Йотко Йотов.

От името на завършващите студенти Мария Коджабашийска увери, че в своя професионален път те ще отговарят на рисковете и предизвикателствата, съблюдавайки закона и запазвайки честта на професията. Тя се обърна към своите съвипускници с пожелание за много здраве, да съхранят наученото и да запазят не само своето достойнство, но и достойнството на Министерството на вътрешните работи.


10 юни 2021

Във факултет ПБЗН се проведе обучение на ученици

Учениците от ΙΙΙ, ΙV И V клас на 179 ОУ „Васил Левски“, с. Доброславци, общ. Столична участваха в петдневно обучение по проект № BG16M1OP002-4.001-0001 „Повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, по който бенефициент е ГДПБЗН-МВР, а асоцииран партньор – Академията на МВР. Теоретичното обучение се проведе в новоизградения по проекта Учебен център във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“, а практическото – в разположения в съседство с факултета Учебно-тренировъчен комплекс, също изграден за целите на проекта.

След приключване на обучението, преподавателският състав и учениците от 179 ОУ „Васил Левски“ поднесоха символичен подарък на декана на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ доц. д-р Петър Тодоров, в знак за признателност за осигурените условия и гостоприемство. Установи се диалог относно бъдещо ползотворно сътрудничество между училището и факултета.

07 юни 2021

Представителният духов оркестър на МВР с концерти на открито

В традиция се превърна участието на Представителния духов оркестър на МВР в концерти на открито. Тези културни събития се провеждат на различни места в София и в тях се включват и други ансамбли и изпълнители.

През настоящата година кампанията на нашия оркестър започна на 03.06. с концерт на лятната естрада в Борисовата градина. Под вещата палка на своя диригент Александър Иванов музикантите от оркестъра изпълниха популярни мелодии в класически и модерен вариант.

Удоволствие е да ги слушате и гледате!

Ето и график на следващите участия на оркестъра на МВР:

- 10 юни – Борисова градина (лятна естрада) – 18,30 ч.;

- 29 юни – площада пред НТ „Иван Вазов“ – 18,30 ч.;

- 08 юли – Борисова градина (лятна естрада) – 18,30 ч.;

- 13 юли – градината пред църквата „СВ. Седмочисленици“ (до МВР) – 17,00 ч.;

- 15 юли – площада пред НТ „Иван Вазов“ – 18,30 ч.;

- 20 юли – градината пред църквата „Св. Седмочисленици“ (до МВР) – 17,00 ч.;

- 29 юли – Борисова градина (лятна естрада) – 18,30 ч.

Заповядайте и се насладете на хубавата музика!

 

Още информация може да намерите на фейсбук страницата на Полицейски духов оркестър.

04 юни 2021

Календар

Наближава крайният срок за подаване на документи за прием в магистърските програми на АМВР

Уважаеми кандидати,

Напомняме Ви, че наближава 22 юни – крайният срок за подаване на документи за прием в магистърските програми на Академията на МВР: „Защита на националната сигурност“, „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“, „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“, „Публична администрация“ и „Пожарна и аварийна безопасност“.

По време на обучението студентите получават интердисциплинарна подготовка, която способства за изграждане на богата култура, придобиване на нови професионални умения и лидерски качества. Завършилите специалностите могат да заемат ръководни и изпълнителски длъжности в МВР, в службите за сигурност и обществен ред, в други министерства и ведомства, в държавната и местната администрация, в неправителствени организации и частни фирми.

В учебния процес участват изявени научни работници и специалисти в различни области. Обучението се провежда в задочна форма и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.

Годишните такси за обучение, субсидирано от държавата, са 300 лв., а за обучение по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО (обучение срещу заплащане) - 500 лв.

Академията на МВР е първенец сред висшите училища у нас в направлението "Национална сигурност", а в останалите направления се конкурира с най-добрите университети. Посрещнете предизвикателствата на новото време с качествено образование, придобито в Академията на МВР!

18 юни 2021

В Центъра за специализация и професионална подготовка в град Пазарджик се проведе „Специализирано практическо занятие"

На стажант-жандармеристите гостуваха техни колеги от Зоналното жандармерийско управление в Пловдив при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма”.

С бъдещите жандармеристи от структурите в цялата страна беше проведено практическо занятие, свързано с тактическите действия на полицейските служители при охрана на масови и спортни мероприятия, задържане на лица, охрана на стратегически обекти и дипломатически представителства, опазване на обществения ред при различни ситуации от ежедневната работа. В рамките на три последователни дни опитните служители от Зоналното жандармерийско управление в Пловдив проведоха множество практически тренировки с обучаемите, поставяха ги в ситуации, близки до реалните, с използване на оборудване и техника. По този начин „новобранците” получиха безценни съвети и напътствия от по-опитните си колеги. Нагледно се демонстрираха начините за използване на полицейското оборудване, защитата на личната неприкосновеност и адекватното поведение по време на екипна работа. По време на обучението беше поставен акцент и върху огромната отговорност, която всеки служител носи за опазването на своя живот, този на своите колеги и на гражданите.

Провеждането на практически занятия от този вид е от изключителна важност за правилното формиране на знания и опит у младите полицаи, за последователното им изграждане, като професионалисти.

Ръководството на Академията на МВР изразява своята благодарност към ръководството на ГДЖСОБТ и ЗЖУ - Пловдив за изключително ползотворното и успешно сътрудничество.


17 юни 2021

Церемония по връчването на дипломите на випускници от магистърските програми на Академията на МВР

На тържествена церемония в Академията на МВР бяха връчени дипломите на випускниците, завършили магистърска степен по специалностите Защита на  националната сигурност, Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред, Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност, Публична администрация.

„Бъдете жадни за знания, развивайте своя потенциал, предавайте своята енергия и стимулирайте колегите и близките си хора към духовно усъвършенстване  и израстване, защото такъв е пътят на съвременния служител и само така можем да бъдем полезни на обществото“,  заяви в словото си  ректорът на Академията на МВР старши комисар доц. д-р  Иван Видолов.

„Със заслужени почитания се обръщам и към преподавателите, които наставляват студентите, вдъхновяват ги и поддържат жив пламъка на знанието. Резултатите от техния труд са видни и носят висок престиж за Академията – безспорен лидер във висшето образование у нас по направление „Национална сигурност“ и конкурент на най-добрите университети в другите направления“,  продължи ректорът.
На церемонията присъства заместник-директорът на дирекция "Човешки ресурси" в МВР г-н Йотко Йотов.

От името на завършващите студенти Мария Коджабашийска увери, че в своя професионален път те ще отговарят на рисковете и предизвикателствата, съблюдавайки закона и запазвайки честта на професията. Тя се обърна към своите съвипускници с пожелание за много здраве, да съхранят наученото и да запазят не само своето достойнство, но и достойнството на Министерството на вътрешните работи.


10 юни 2021

Във факултет ПБЗН се проведе обучение на ученици

Учениците от ΙΙΙ, ΙV И V клас на 179 ОУ „Васил Левски“, с. Доброславци, общ. Столична участваха в петдневно обучение по проект № BG16M1OP002-4.001-0001 „Повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, по който бенефициент е ГДПБЗН-МВР, а асоцииран партньор – Академията на МВР. Теоретичното обучение се проведе в новоизградения по проекта Учебен център във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“, а практическото – в разположения в съседство с факултета Учебно-тренировъчен комплекс, също изграден за целите на проекта.

След приключване на обучението, преподавателският състав и учениците от 179 ОУ „Васил Левски“ поднесоха символичен подарък на декана на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ доц. д-р Петър Тодоров, в знак за признателност за осигурените условия и гостоприемство. Установи се диалог относно бъдещо ползотворно сътрудничество между училището и факултета.

07 юни 2021

Представителният духов оркестър на МВР с концерти на открито

В традиция се превърна участието на Представителния духов оркестър на МВР в концерти на открито. Тези културни събития се провеждат на различни места в София и в тях се включват и други ансамбли и изпълнители.

През настоящата година кампанията на нашия оркестър започна на 03.06. с концерт на лятната естрада в Борисовата градина. Под вещата палка на своя диригент Александър Иванов музикантите от оркестъра изпълниха популярни мелодии в класически и модерен вариант.

Удоволствие е да ги слушате и гледате!

Ето и график на следващите участия на оркестъра на МВР:

- 10 юни – Борисова градина (лятна естрада) – 18,30 ч.;

- 29 юни – площада пред НТ „Иван Вазов“ – 18,30 ч.;

- 08 юли – Борисова градина (лятна естрада) – 18,30 ч.;

- 13 юли – градината пред църквата „СВ. Седмочисленици“ (до МВР) – 17,00 ч.;

- 15 юли – площада пред НТ „Иван Вазов“ – 18,30 ч.;

- 20 юли – градината пред църквата „Св. Седмочисленици“ (до МВР) – 17,00 ч.;

- 29 юли – Борисова градина (лятна естрада) – 18,30 ч.

Заповядайте и се насладете на хубавата музика!

 

Още информация може да намерите на фейсбук страницата на Полицейски духов оркестър.

04 юни 2021