МВР

Академия на МВР

 

Календар

Присъдена образователна и научна степен "ДОКТОР"

На 28.05.2020 г. СТАНИМИР НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ – началник на група „Териториална полиция“ в сектор „Охранителна полиция“ при РУ Карлово, защити чрез видеоконферентна връзка по Skype своя дисертационен труд на тема: „Организация на дейността на полицейския инспектор от „Териториална полиция“, с научен ръководител проф. дн Любомир Тимчев.

Защитата беше проведена пред жури в състав:

  1. доц. д-р Петър Тодоров Тодоров – председател;
  2. проф. дн Любомир Кирилов Тимчев;
  3. доц. дн Драгомир Кирилов Кръстев – ВСУ;
  4. проф. д-р Христо Атанасов Христов – ШУ „К. Преславски“;
  5. проф. д-р Томо Цветанов Борисов – ВУСИ - Пловдив.

Докторантът достойно и с необходимата компетентност защити своята разработка и напълно заслужено беше удостоен от журито с докторска степен.

Единодушно, с пет гласа ЗА, журито присъди образователна и научна степен „ДОКТОР“ на СТАНИМИР НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ.

ЧЕСТИТО, д-р Кожухаров!

28 май 2020

В Академията на МВР започва изграждането на православен параклис

В района на Академията на МВР започва изграждането на православен параклис „Св. цар Борис Покръстител“. Благородната инициатива е подкрепена от министъра на вътрешните работи г-н Младен Маринов и благословена от Софийската света митрополия.

Духовността и вярата са тези, които са ни спасявали през вековете и са водили народа ни към светли бъднини. Затова днес, в дни на изпитание, да покажем, че вярваме в единението! За да бъде реализирана докрай идеята, обръщаме се с молба за помощ и съпричастност от страна на служителите на МВР, граждани и радетели на духовността! Всяка скромна лепта ще остане в съграденото и за поколенията.

Подкрепете започнатото дело!

Банкова сметка:

Титуляр на сметката: Църква „Св. цар Борис Покръстител“ в Академията на МВР,

гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1

Банка: УниКредит Булбанк АД

IBAN: BG21UNCR70001523131425

BIC: UNCRBGSF

Валута: български лева

 

22 май 2020

Дарение от името на Академията на МВР за Медицинския институт на МВР

В тежката ситуация на пандемия и породените от нея кризи от различен характер Академията на МВР също се включи в каузата за подкрепа на медиците. Ето какво сподели по този повод ректорът на АМВР - проф. дн Любомир Тимчев:
"Още един скромен жест спрямо неизмеримия труд на медиците от МИ - МВР. След Спортната асоциация и Центъра за бойна подготовка и спорт, факултет "Полиция", факултет ПБЗН, администрацията на Академията на МВР и Центровете за професионална подготовка към АМВР дариха медицинска екипировка на МИ - МВР. На снимката от ляво надясно са: Сенсей М. Илиев, моята скромна личност, директорът на МИ - МВР - проф. Н. Смилов, и ст. преподавател К. Чифлички. Липсващият е бившият курсант от АМВР, випуск 1996, Радослав Боюков, който намали цената на своя продукт, за да бъде полезен на системата, към която принадлежеше години наред. Благодаря ти, Радо! С този жест показа, моето момче, че завършилите Академията на МВР не забравят откъде са тръгнали. Използвам случая да честитя празника на труда на всички българи! А на колегите от МИ-МВР, поклон за усилията, които полагат за здравето на хората от нашето министерство и техните близки!!!"

01 май 2020

Обръщение на ректора на Академията на МВР проф. дн Любомир Тимчев

Уважаеми курсанти, студенти и стажанти от Академията на МВР,

Обръщам се към Вас по повод удължаването срока на Вашето неприсъствено обучение до 13.04.2020 г. Няма да споменавам причините, довели до този безпрецедентен подход в историята на висшето образование в нашата страна. Ще кажа само, че има моменти, в които волята и характерът са по-важни и необходими от знанията. Това са моментите, които показват не дали знаем, а дали можем да се справим.

Повярвайте, на нас, преподавателите, също ни е пусто без Вас и бихме предпочели шума от разговорите в коридорите и Вашите въпроси в аудиториите, но, както всички знаем, в този момент е по-важно да сте си у дома, както ни съветват, за да запазим себе си и близките си от този толкова коварен вирус.

Надявам се обаче, нещо повече, ВЯРВАМ, че ГОСПОД ще ни запази като НАРОД и СТРАНА. ВЯРВАМ, че на света няма бедствие, което да повлияе на мотивацията Ви като бъдещи ПАЗИТЕЛИ на реда в тази ПРЕКРАСНА страна и спокойствието на този КРАСИВ и МЪДЪР народ.

В този смисъл си позволявам да Ви призова да се пазите и обърнете внимание на качените учебни материали в платформите на АМВР. Избрахме този подход, за да имате самостоятелност в подготовката си и покажете за сетен път, че приемането Ви в нашия университет не само че не е случайно, но е закономерно. Материалите са придружени с указания за Вашето т. нар. електронно обучение. Прочетете ги внимателно, като молбата ми е да се придържате към тях, спазвайки изискванията за защита на класифицираната информация.

Не забравяйте онази крилата фраза, че бурите в живота идват не само, за да разрушават, но и да разчистят пътя за нещо ново. Това в случая трябва да е показване на Вашите характер, воля и умение да се справяте в непривични ситуации.

Знаете, че за мен сте значими дори само заради факта, че сте избрали именно нашето училище за професия и образование.

БЛАГОДАРЯ на всички Ви за това, че и в този труден момент продължавате да изпълнявате задълженията си като курсанти в АМВР, а някои от Вас помагат в структурите на министерството, какъвто е случаят със системата за спешни повиквания с единен европейски номер 112!

Това е още един повод да се ГОРДЕЯ с Вас и да заявявам, че училището ни е не само номер едно в професионалното направление „Национална сигурност“, но Вие сте достоен избор като бъдещи ПАЗИТЕЛИ на реда и пожарната безопасност и защита на населението в това ПРЕКРАСНО кътче на земята.

Няма значение срещу какво сме изправени. Ние от Академията на МВР винаги побеждаваме!

Желая спорна работа на НАЙ-ДОБРИТЕ студенти в НАЙ-ДОБРОТО училище в страната!!! В случай че имате въпроси, знаете как да ме намерите.

Ваш преподавател, колега и приятел – Л. Тимчев

26 мар 2020

Календар

Присъдена образователна и научна степен "ДОКТОР"

На 28.05.2020 г. СТАНИМИР НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ – началник на група „Териториална полиция“ в сектор „Охранителна полиция“ при РУ Карлово, защити чрез видеоконферентна връзка по Skype своя дисертационен труд на тема: „Организация на дейността на полицейския инспектор от „Териториална полиция“, с научен ръководител проф. дн Любомир Тимчев.

Защитата беше проведена пред жури в състав:

  1. доц. д-р Петър Тодоров Тодоров – председател;
  2. проф. дн Любомир Кирилов Тимчев;
  3. доц. дн Драгомир Кирилов Кръстев – ВСУ;
  4. проф. д-р Христо Атанасов Христов – ШУ „К. Преславски“;
  5. проф. д-р Томо Цветанов Борисов – ВУСИ - Пловдив.

Докторантът достойно и с необходимата компетентност защити своята разработка и напълно заслужено беше удостоен от журито с докторска степен.

Единодушно, с пет гласа ЗА, журито присъди образователна и научна степен „ДОКТОР“ на СТАНИМИР НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ.

ЧЕСТИТО, д-р Кожухаров!

28 май 2020

В Академията на МВР започва изграждането на православен параклис

В района на Академията на МВР започва изграждането на православен параклис „Св. цар Борис Покръстител“. Благородната инициатива е подкрепена от министъра на вътрешните работи г-н Младен Маринов и благословена от Софийската света митрополия.

Духовността и вярата са тези, които са ни спасявали през вековете и са водили народа ни към светли бъднини. Затова днес, в дни на изпитание, да покажем, че вярваме в единението! За да бъде реализирана докрай идеята, обръщаме се с молба за помощ и съпричастност от страна на служителите на МВР, граждани и радетели на духовността! Всяка скромна лепта ще остане в съграденото и за поколенията.

Подкрепете започнатото дело!

Банкова сметка:

Титуляр на сметката: Църква „Св. цар Борис Покръстител“ в Академията на МВР,

гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1

Банка: УниКредит Булбанк АД

IBAN: BG21UNCR70001523131425

BIC: UNCRBGSF

Валута: български лева

 

22 май 2020

Дарение от името на Академията на МВР за Медицинския институт на МВР

В тежката ситуация на пандемия и породените от нея кризи от различен характер Академията на МВР също се включи в каузата за подкрепа на медиците. Ето какво сподели по този повод ректорът на АМВР - проф. дн Любомир Тимчев:
"Още един скромен жест спрямо неизмеримия труд на медиците от МИ - МВР. След Спортната асоциация и Центъра за бойна подготовка и спорт, факултет "Полиция", факултет ПБЗН, администрацията на Академията на МВР и Центровете за професионална подготовка към АМВР дариха медицинска екипировка на МИ - МВР. На снимката от ляво надясно са: Сенсей М. Илиев, моята скромна личност, директорът на МИ - МВР - проф. Н. Смилов, и ст. преподавател К. Чифлички. Липсващият е бившият курсант от АМВР, випуск 1996, Радослав Боюков, който намали цената на своя продукт, за да бъде полезен на системата, към която принадлежеше години наред. Благодаря ти, Радо! С този жест показа, моето момче, че завършилите Академията на МВР не забравят откъде са тръгнали. Използвам случая да честитя празника на труда на всички българи! А на колегите от МИ-МВР, поклон за усилията, които полагат за здравето на хората от нашето министерство и техните близки!!!"

01 май 2020

Обръщение на ректора на Академията на МВР проф. дн Любомир Тимчев

Уважаеми курсанти, студенти и стажанти от Академията на МВР,

Обръщам се към Вас по повод удължаването срока на Вашето неприсъствено обучение до 13.04.2020 г. Няма да споменавам причините, довели до този безпрецедентен подход в историята на висшето образование в нашата страна. Ще кажа само, че има моменти, в които волята и характерът са по-важни и необходими от знанията. Това са моментите, които показват не дали знаем, а дали можем да се справим.

Повярвайте, на нас, преподавателите, също ни е пусто без Вас и бихме предпочели шума от разговорите в коридорите и Вашите въпроси в аудиториите, но, както всички знаем, в този момент е по-важно да сте си у дома, както ни съветват, за да запазим себе си и близките си от този толкова коварен вирус.

Надявам се обаче, нещо повече, ВЯРВАМ, че ГОСПОД ще ни запази като НАРОД и СТРАНА. ВЯРВАМ, че на света няма бедствие, което да повлияе на мотивацията Ви като бъдещи ПАЗИТЕЛИ на реда в тази ПРЕКРАСНА страна и спокойствието на този КРАСИВ и МЪДЪР народ.

В този смисъл си позволявам да Ви призова да се пазите и обърнете внимание на качените учебни материали в платформите на АМВР. Избрахме този подход, за да имате самостоятелност в подготовката си и покажете за сетен път, че приемането Ви в нашия университет не само че не е случайно, но е закономерно. Материалите са придружени с указания за Вашето т. нар. електронно обучение. Прочетете ги внимателно, като молбата ми е да се придържате към тях, спазвайки изискванията за защита на класифицираната информация.

Не забравяйте онази крилата фраза, че бурите в живота идват не само, за да разрушават, но и да разчистят пътя за нещо ново. Това в случая трябва да е показване на Вашите характер, воля и умение да се справяте в непривични ситуации.

Знаете, че за мен сте значими дори само заради факта, че сте избрали именно нашето училище за професия и образование.

БЛАГОДАРЯ на всички Ви за това, че и в този труден момент продължавате да изпълнявате задълженията си като курсанти в АМВР, а някои от Вас помагат в структурите на министерството, какъвто е случаят със системата за спешни повиквания с единен европейски номер 112!

Това е още един повод да се ГОРДЕЯ с Вас и да заявявам, че училището ни е не само номер едно в професионалното направление „Национална сигурност“, но Вие сте достоен избор като бъдещи ПАЗИТЕЛИ на реда и пожарната безопасност и защита на населението в това ПРЕКРАСНО кътче на земята.

Няма значение срещу какво сме изправени. Ние от Академията на МВР винаги побеждаваме!

Желая спорна работа на НАЙ-ДОБРИТЕ студенти в НАЙ-ДОБРОТО училище в страната!!! В случай че имате въпроси, знаете как да ме намерите.

Ваш преподавател, колега и приятел – Л. Тимчев

26 мар 2020