МВР

Академия на МВР

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ,

ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ

ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА

АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ 2021 г.

 

 

     I. Академията

 1. Ръководство и структура:
 2. Факултет „Полиция“:
 3. Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“:

   

 4. Центрове:

   

 5. Нормативна уредба:

   

 6. Профил на купувача:

   

  II. Дейности

 7. Учебна дейност:
 8. Научноизследователска дейност:

   

 9. Библиотечна и издателска дейност:

   

 10. Международна дейност:
 11. Спортна дейност:

   

  III. Информационен център

   

 12. Полезна информация:

   

 13. Решения, отчети и анализи:

   

 14. Административно обслужване:

IV. Периодични издания:

Издания:

 

Формати на публикуваната информация: РDF, MS Word, MS Excel, HTML.